Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o.

Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg

Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg

logo wao-venlo logo wao-venlo logo wao-venlo

Nieuws - Actueel

Naar home

Duizenden huishoudens missen huurtoeslag, vermoedt Woonbond

Datum: 12-aug-2021

De Woonbond denkt dat duizenden huishoudens de huurtoeslag waar ze recht op hebben missen. Daarom roept de bond huurders op om te controleren of ze er recht op hebben. Door nieuwe regels hebben sinds vorig jaar 115.000 extra huishoudens recht op de toeslag. Volgens de Woonbond weet een deel van deze groep dat echter niet.


Naar home

Van niet-gebruik naar goed gebruik van de bijstand

Datum: 5-jul-2021

Ongeveer 35% van alle huishoudens die recht hebben op een (aanvullende) bijstandsuitkering maakt daar geen gebruik van. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Inspectie SZW naar Niet-gebruik van de algemene bijstand (juni 2021). Het betreft met name zzp’ers, jongeren en Europese migranten. En 33% daarvan is langer dan 1 jaar niet-gebruiker.


Naar home

Financiële Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten UWV - Wat moet u er van weten?

Datum 12-jul-2021

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan krijg je in september waarschijnlijk de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Heb je een Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV? Dan ontvang je in september waarschijnlijk de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. De hoogte van de tegemoetkoming voor 2021 is € 183,61. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap. Als je recht hebt op deze tegemoetkoming, hoef je hier niets voor te doen en krijg je deze automatisch op je rekening gestort.


Naar home

Dit is er veranderd per 1 juli: Minimumloon omhoog, huur bevroren, kosten bij geldopnemen

Datum: 25-jun-2021

Vanaf 1 juli gaat het minimumloon omhoog, wordt het duurder om te winkelen buiten de Europese Unie en zit er statiegeld op de kleine plastic flesjes. Dit zijn maar enkele van de aanpassingen in wetten, regels en tarieven die donderdag van kracht worden. Dit zijn de belangrijkste veranderingen per thema: belastingen, arbeidsmarkt, wonen, corona en meer.


Naar home

Coronamaatregel TONK: ruimhartiger toegepast

Datum: 29-jun-2021

Gemeenten draaien ruimhartig aan de spreekwoordelijke knoppen die zij hebben in de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dat beeld geeft de TONK-monitor. Hiervoor leverden 138 gemeenten gegevens aan over de uitvoering van TONK tot en met 15 mei 2021. Het beeld uit de monitor voedt het gesprek over de uitvoering van TONK dat Divosa doorlopend voert met SZW, VNG en een aantal gemeenten.


Naar home

Maatwerkplaatsen UWV: “Hoe het UWV wil voorkomen dat burgers tussen wal en schip vallen”

Datum: 28-mei-2021

Voor burgers die in de knel raken in de systemen van het UWV, zoekt de uitkeringsorganisatie naar een passende oplossing. In de landelijke maatwerkplaats.


Naar home

Gemeenten willen af van kostendelersnorm in de bijstand

Datum: 10-jun-2021

Bij gemeenten is er weinig enthousiasme meer voor de kostendelersnorm. Die regel bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer de ontvanger met meer mensen op één adres woont. Volgens gemeenten kan dat bijdragen aan dakloosheid, meldt vakblad Binnenlands Bestuur op basis van een rondgang.


Naar home

Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen

Datum: 3-jun-2021

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische kwetsbaarheid sneller de eerste stappen richting werk maken.


Naar home

Poortwachter: ‘Door corona kunnen veel zieke werknemers niet re-integreren’

Datum: 30-mei-2021

Duizenden langdurig zieke werknemers komen financieel in de knel door de coronacrisis. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. “Zij kunnen niet re-integreren door corona”, legt CNV-voorzitter Piet Fortuin uit. Het gevolg is volgens hem dat duizenden mensen de grens van twee jaar ziekte overschrijden. En dat kan grote financiële gevolgen hebben: na twee jaar ziekte krijg je tot 30 procent minder inkomen.


Naar home

LCR: “Meldpunt Herstelactie UWV OTN onvindbaar”

Datum: 20-mei-2021

UWV heeft vorige week laten weten een Meldpunt Herstelactie te hebben ingesteld voor gedupeerden van de herbeoordelingen. Dit weekend stroomde de mailbox van de LCR vol met mensen die het meldpunt niet kunnen vinden. Dat blijkt te kloppen, want het is niet apart te benaderen. Uit navraag bij UWV blijkt dat mensen die in december een brief van de uitvoeringsorganisatie hebben gehad, zijn geïnformeerd en dat ze anders zich kunnen melden bij het Klant Contact Centrum (KCC) van UWV.


Naar home

Coronasteun: Koolmees: “zonde dat TONK-regeling weinig wordt aangevraagd”

Datum: 3-mei-2021

De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wordt veel minder aangevraagd dan verwacht. In sommige gemeenten blijven de aanvragen voor de regeling steken op slechts 10 procent van het verwachte aantal. Dat schrijft het AD. Demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken betreurt dit. “Dat valt inderdaad een beetje tegen. Zonde”, zegt de minister maandag in de krant.


Naar home

"Werken met een uitkering loont vaak niet" - als verrekenen een beperking is

Datum: 18-mrt-2021

Zes op de tien uitkeringsgerechtigden raken door te werken in de financiële problemen. Werken loont voor hen niet en vaak gaan zij er in inkomen op achteruit. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Als verrekenen een beperking is’ onder ruim achthonderd uitkeringsgerechtigden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureaus Optimalistic, Muzus en Stimulansz, in opdracht van UWV.


Naar home

Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen

Datum: 21-apr-2021

Huurders die in 2020 en 2021 minder inkomsten kregen, kunnen dit jaar huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Deze huurders zijn bijvoorbeeld door de coronacrisis of door andere omstandigheden inkomsten kwijtgeraakt. De verlaging geldt ook voor huurders met een lager inkomen in 2019. Deze groep heeft automatisch huurverlaging gekregen van de woningcorporatie op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst.


Naar home

Sterke terugval in inkomen door corona? TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Datum: 15-mrt-2021

Met de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wordt beoogd om huishoudens tegemoet te komen die door de coronacrisis een sterke terugval in inkomsten hebben en daardoor hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen.


Naar home

Belastingvoordeel voor mensen met extra zorgkosten, laag inkomen of uitkering: Meerkosten.nl & stappenplan

Datum: 24 februari 2021

Vanaf 1 maart kun je weer de aangifte inkomstenbelasting indienen. Zorgkosten aftrekken van de belasting kan nog steeds. Laat dus geen geld liggen. Ieder(in) helpt met een stappenplan en een website met veel actuele informatie.


Naar home

Al 150 gedupeerden kloppen aan voor schadevergoeding bij nieuw meldpunt UWV

Datum: 22-feb-2021

Het UWV heeft een meldpunt ‘herstelactie’ opgericht voor gedupeerden van een mislukt experiment uit 2018. Dat is op aandringen van de Centrale Cliëntenraad. Toch legt de voorzitter daarvan zijn functie neer.


Naar home

Tip: Stichting Everyday Heroes - Deze stichting doet alles om mensen aan het werk te helpen: ‘Fiets, laptop of diploma betalen wij’

Datum: 29-jan-21

Wat als je heel graag wil werken, maar geen vervoer kan betalen om naar een sollicitatiegesprek te kunnen? Of graag een diploma wil halen maar het niet kan betalen. Non-profitorganisatie Everyday Heroes schiet deze werkzoekenden te hulp. Om doneren voor bedrijven en particulieren makkelijker te maken, gaat softwarebedrijf Transfer Solutions kosteloos een app ontwikkelen.


Naar home

Onvermijdelijke terugval in inkomen door Corona, wellicht kan de TONK regeling u helpen.


Datum: 4-feb-2021

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten en naast de andere regelingen bijdragen om de effecten van de coronamaatregelen te beperken.


Naar home

Kamer wil sociale werkplaats terug


Datum 2-feb-2021

De tweede kamer sil dat mensen met een arbeidsbeperking aan de slag kunnen in een beschermde werkomgeving. In heel het land moet een netwerk komen van sociale ontwikkelingsbedrijven, een nieuwe vorm van de sociale werkplaats.

Het plan komt uit de koker van het CDA en de SP, en kan rekenen op een ruime steun. Het is de bedoeling dat in de bedrijven niet alleen mensen terecht kunnen die ooit in de sociale werkvoorziening zaten, maar ook mensen die re-integreren. 


Naar home

Veelgestelde vragen over Corona en Werk & Sociale Zekerheid

Het coronavirus kan voor problemen zorgen op uw werk. Wat zijn bijvoorbeeld uw rechten in thuisquarantaine? En wat kunt u doen als de crèche dicht is? Bekijk de meest gestelde juridische vragen.


Naar home

Regeling voor huishoudens met terugval in inkomsten door coronacrisis
TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

Datum: 14-jan-2021

Door de kabinetsmaatregelen tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en  onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Het kabinet heeft in de diverse steunpakketten maatregelen genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Desondanks bieden de bestaande en tijdelijke voorzieningen mogelijk nog voor veel huishoudens onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke doorlopen en niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Zij lopen daardoor het risico op het opbouwen van schulden. Het kabinet heeft 130 miljoen vrijgemaakt voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) in de eerste helft van 2021.


Naar home

Informatiepunt Wajong met campagne WieWatWajong gelanceerd

Datum: 7-jan-2021

De Wajong is nog steeds behoorlijk ingewikkeld.

Iedereen met een vraag over de verandering in de Wajong kan nu terecht bij het Informatiepunt Wajong van Ieder(in). Medewerkers van het Informatiepunt Wajong beantwoorden al sinds oktober 2020 vragen over de veranderingen in de Wajong en geven advies op maat. Illya Soffer, directeur van Ieder(in): ‘Deze drie maanden waren een opstartfase, maar er bleek zoveel behoefte dat we direct vol aan de bak konden.’


Naar home

Wajonger met een bonus? Eenmalige vergoeding uitdelen aan Wajonger via Werkkostenregeling

Datum: 1-dec-2020

Om een eenmalige vergoeding te geven aan een werknemer met een Wajong-uitkering kunt u gebruikmaken van de Werkkostenregeling (WKR). Met deze regeling zorgt u ervoor dat wij deze vergoeding niet verrekenen met de uitkering van uw werknemer.


Naar home

UWV: Mogelijke herbeoordeling voor mensen met ME/CVS (motie Raemakers)

Datum: 8-dec-2020

Als u door een arts van UWV bent beoordeeld voor een WIA-, Wajong- WAZ- of WAO-uitkering omdat u ME/CVS heeft, komt u misschien in aanmerking voor een herbeoordeling.

Motie Raemakers
De herbeoordeling is mogelijk omdat de kennis over de ziekte is veranderd. Daarom heeft Kamerlid Raemakers een motie over ME/CVS ingediend. Die is in 2019 door de Tweede Kamer aangenomen.


Naar home

Tijdelijke regeling (TONK) voor huishoudens in financiële nood (ingangsdatum vermoedelijk 1 feb 2021)

Datum: 9-dec-2020

Door de coronacrisis komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Het kabinet creëert daarom de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling wordt in de komende tijd in samenwerking met VNG en Divosa verder uitgewerkt om hopelijk op 1 februari 2021 in te kunnen gaan. Dat schreven Eric Wiebes (EZK), Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (SZW), Mona Keijzer (EZK), Hans Vijlbrief (Financiën) en Bas van ’t Wout (SZW) vandaag in een brief aan de Kamer.


Naar home

Coronacrisis: Uitbreiding steun- en herstelpakket rijksoverheid

Datum: 10-dec-2020

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.


Naar home

Schuldhulpverlening: Gemeenten gaan contact opnemen bij betalingsachterstand

Datum: 10-nov-2020

Vanaf 1 januari kunnen mensen met een betaalachterstand van hun vaste lasten rekenen op een belletje of bezoek van de gemeente. Op die manier kunnen zij al worden geholpen voordat de schulden hen boven het hoofd groeien.


Naar home

Nibud: dringend advies bijstand en jeugdloon omhoog 

Datum: 2-nov-2020                                    

De bijstand en het minimumjeugdloon moeten omhoog. De bedragen zijn niet meer van deze tijd, zegt het Nibud. Het instituut voor budgetvoorlichting heeft vijf jaar onderzoek gedaan in tachtig gemeenten. Tienduizenden mensen komen elke maand geld tekort.


Naar home

Later toch recht op een WAJONG (2015) uitkering? Duurzaamheid later vastgesteld.

Datum: 13-nov-2020

Recent is door belangenvertegenwoordigers aandacht gevraagd voor de groep personen die voor de Wajong2015 is afgewezen omdat het ontbreken van arbeidsvermogen niet duurzaam is. Voor deze groep is niet altijd duidelijk dat het recht op Wajong na vijf of tien jaar alsnog kan ontstaan. Via dit bericht stel ik gemeenten op de hoogte van de mogelijkheid tot het ontstaan van recht op Wajong voor eerder afgewezen personen. Na een afwijzing van een aanvraag voor Wajong vallen personen onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente zicht op de ontwikkelingen in arbeidsvermogen en -participatie die deze persoon doormaakt. Deze ontwikkelingen zijn relevant voor het opnieuw doen van een aanvraag.


Naar home

Steun- en herstelpakket Rijksoverheid – start 1 oktober 2020

Datum: 29-sep-2020

Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat een sociaal pakket van 1,4 miljard euro voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid.


Naar home

Schuldhulpverlening: Burger met grote schulden kan straks in één keer regeling treffen

Datum: 13-okt-2020

Burgers met grote schulden kunnen binnenkort in één keer een regeling treffen met grote schuldeisers, zoals de Belastingdienst, Wehkamp, zorgverzekeraars, telecombedrijven en corporaties. Een geslaagde proef uit Den Haag met ‘collectief schuldregelen’ krijgt navolging in tientallen gemeenten, schrijft de Volkskrant.


Naar home

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Datum: 20-10-2020

Per 1 januari 2021 bedraagt het minimumloon € 1.684,80 per maand. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli.

Bron: ANP


Naar home

Boete voor werkgevers met steun die ontslagen werknemers niet helpen

Datum: 30-sep-2020

Werkgevers die na 1 oktober een beroep doen op loonkostensubsidie (NOW), kunnen een korting van 5 procent over het ontvangen subsidiebedrag krijgen als zij ontslagen werknemers niet helpen bij het vinden van ander werk. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. 


Naar home

Tijdelijke sluiting alle spreekuurpunten - telefonisch & via de mail zijn we wél bereikbaar

Datum: 14-okt-2020

Per direct zijn, voor uw en onze veiligheid, alle spreekuren van Stichting Platform Sociale Zekerheid Noord- en Midden-Limburg enkel telefonisch en per e-mail bereikbaar. Voor alle vragen over ziektewet WW WIA UWV enz enz, kunt u bellen of mailen. Contactgegevens vindt u onderaan deze website. Als het weer verantwoord is, gaan we gelijk weer open.


Naar home

UWV: Versoepeling thuiswerken met een voorziening

Datum: 11-sep-2020

Nu het overheidsadvies vanwege corona is om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. En dat is goed nieuws voor mensen met een functionele beperking en afhankelijk zijn van een voorziening om hun werk te kunnen doen. Je kan een vergoeding aanvragen bij het UWV.


Naar home

Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd

Datum: 28-8-2020

Het kabinet heeft vandaag besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen. De Tozo is onderdeel van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. ‘We bieden zelfstandig ondernemers die in zwaar weer verkeren zekerheid voor een langere periode en oriëntatie op een nieuwe toekomst’, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Naar home

Rijksoverheid: Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Datum: 28-8-2020

De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor sommige mensen betekent dat dat ze moeten omschakelen en zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken. Andere mensen verliezen hun huidige baan en moeten zich voorbereiden op een verandering van werk. Tegelijkertijd zullen sommige mensen een periode van serieuze zorgen om hun financiële positie tegemoet gaan. Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. Dat schrijven de ministers en staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën aan de Tweede Kamer.


Naar home

Prinsjesdag: belangrijkste plannen sociaal domein 2021

Datum: 16-sep-2020

Speciaal voor de drukbezette beleidsmedewerkers, consulenten, klantmanagers, sociaal juridisch dienstverleners en andere professionals in het sociaal domein hebben wij een samenvatting gemaakt van de Rijksbegroting 2021.  Lees nu de belangrijkste plannen voor volgend jaar.


Naar home

NOW 3.0 vanaf 1 okt 2020: Negen maanden verlenging voor NOW

Datum: 28-8-2020

De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn. Door het tijdvak van negen maanden, krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Daardoor kunnen ze medewerkers die belangrijke kennis en kunde meebrengen voor het bedrijf behouden. En krijgen ze tijd om zich aan te passen aan de veranderde economie. De NOW-regeling is onderdeel van het steun- en herstelpakket dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.


Naar home

Een opleiding met Wajong: studeren wordt aantrekkelijker

Datum: 1-sep-2020

“Jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een handicap of ziekte vinden vaak moeilijk werk. Een opleiding of studie biedt een goede start op de arbeidsmarkt. Studeren werd voor jonggehandicapten alleen niet aantrekkelijk gemaakt. De vrees voor het wegvallen van de uitkering, belette hen om een studie op te pakken. Die vrees nemen we nu weg.” - Staatssecretaris Bas van 't Wout

Het nieuwe studiejaar is van start gegaan. Hiermee gaan ook de eerste wijzigingen van de wet Vereenvoudiging Wajong in. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. En jonggehandicapten die willen gaan studeren, worden niet langer meer gekort op hun uitkering.


Naar home

Wajong en studeren: wat gaat er veranderen?

Datum: 16-juli-2020

De Wajong gaat veranderen. De meeste veranderingen gaan in op 1 januari 2021, alleen de nieuwe regels voor het volgen van een opleiding gelden al vanaf 1 september 2020. Wat gaat er veranderen en wat moet je doen?


Naar home

Kosteloos een ontwikkeladvies volgen vanaf 1 aug 2020

Datum: 10-aug-2020

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek? Dat zijn vragen waar de loopbaanadviseur mee kan helpen. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Door de coronacrisis verandert de economie namelijk fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit.


Naar home

Vragen en antwoorden over wijzigingen in Wajong 2020-2021

Datum: 15-jun-2020

Overzicht van antwoorden op de vragen waarom de Wajong-regeling verandert in 2020 en vanaf 2021 en wat er verandert. De Wajong wordt gewijzigd om de wet beter te laten werken en begrijpelijker te maken.


Naar home

Tips telefonische keuring UWV in verband met het coronavirus?

Datum: 7-mei-2020

Vanwege het coronavirus zijn de UWV-kantoren op dit moment gesloten. Keuringsgesprekken in verband met Ziektewet, WIA of Wajong vinden nu vaak telefonisch plaats. Maar dat kan nadelig uitpakken als het ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de beoordeling van je arbeidsongeschiktheid. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid adviseert daarom voor gesprekken met de verzekeringsarts van het UWV het volgende:


Naar home

Ontslagen door corona? Regel deze 5 zaken

Datum: 6-mei-2020

Veel bedrijven hebben het financieel moeilijk door corona. Opdrachten en werkzaamheden vallen weg. Het kan dus zijn dat jij je baan verliest door de gevolgen van de coronacrisis. Ontslag is voor de meeste mensen een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Je gaat een onzekere tijd tegemoet en moet veel regelen. Dan is het fijn dat de FNV achter je staat met kennis en advies. In dit artikel bespreken we 5 zaken waar je op moet letten bij ontslag.


Naar home

FNV: Minder werk en inkomen door corona – veelgestelde vragen

Datum: 15-jun-2020

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen over jouw vakantie(uren), werktijdverkorting en NOW, werktijden/contract en de effecten op je pensioen.

Zie link https://www.fnv.nl/corona/minder-werk-inkomen-door-corona

Bron: FNV


Naar home

“Zorgen om telefonische keuringen UWV” - Ieder(in), Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Datum: 11-mei-2020

Het corona-crisisplan van het UWV staat zorgvuldige beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de weg. Keuringen via de telefoon of videobellen zouden volgens Steungroep ME en Arbeidsongeschikten alleen mogen plaatsvinden met instemming van alle betrokkenen. De steungroep dringt aan op noodmaatregelen en geeft tips voor mensen die vanwege de corona-crisis telefonisch gekeurd moeten worden.


Naar home

Webpagina UWV veelgestelde vragen coronavirus

Datum: 6-mei-2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen. De overheid heeft verschillende noodmaatregelen genomen. Daardoor is ook onze dienstverlening gewijzigd. Om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, hebben we onze informatie over het coronavirus voor u op een rij gezet.


Naar home

FNV: “Ik heb geen vakantiegeld gekregen. Wat nu?”

Datum: 19-mei-2020

Heb je het vakantiegeld niet of te laat gekregen? Dat komt misschien omdat de werkgever het niet kan betalen. Of hij wil het niet betalen. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent geweest. Weet je zeker dat je toch recht hebt op je vakantiegeld? Stuur je werkgever dan een loonvordering.


Naar home

Thuis les geven maar geen geld voor een laptop? Stichting Leergeld versoepelt regeling voor laptops leerlingen

Kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen de komende maanden makkelijker aan een laptop komen via Stichting Leergeld. Vanwege de coronacrisis zijn de regels versoepeld.


Naar home

Geen geld meer over om de hypotheek te betalen? “Corona en je hypotheek”

Datum: 15-apr-2020

De coronacrisis zorgt helaas ook voor financiële problemen. Bij steeds meer banken is het mogelijk je maandelijkse hypotheeklasten tijdelijk stop te zetten. Of dit verstandig is om te doen, hangt af van je persoonlijke situatie.


Naar home

Veilig je werk doen? OR moet veiligheid van alle werknemers bewaken

Datum: 4-apr-2020

Ondernemingsraden moeten goed opletten of de bestuurder voldoende en tijdig genoeg maatregelen treft om werknemers te beschermen tegen het coronavirus. Er kan in deze uitzonderlijke omstandigheden een ongeoorloofd onderscheid ontstaan tussen bijvoorbeeld kantoor- en productiemedewerkers.


Naar home

Uitstel aangifte inkomensbelasting 2019 voor hulpvragers door corona

Datum: 1-apr-2020

Belastingplichtigen die de hulp van de Belastingdienst hebben ingeroepen bij het doen van hun aangifte inkomstenbelasting (IB) 2019 krijgen automatisch uitstel voor het indienen van deze aangifte tot 1 september 2020. Door het coronavirus zijn de afspraken om hun aangifte in te vullen afgezegd.


Naar home

Kabinet: geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Datum: 26-mrt-2020

Vanwege de coronacrisis mag niemand in Nederland uit huis worden gezet. Die afspraak heeft minister van Wonen Stientje van Veldhoven gemaakt met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen, meldt het AD. Daarnaast komt er een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te kunnen verlengen.


Naar home

Hulp voor zelfstandige ondernemers - Tozo

Datum: 26-mrt-2020

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).


Naar home

Hulp voor werkgevers - NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid

Datum: 31-mrt-2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gepubliceerd. Deze subsidieregeling – die de werktijdverkorting heeft vervangen – biedt organisaties wegens het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten.


Naar home

Zorgkosten aftrekken van de belasting – www.meerkosten.nl

Datum: 27-1-2020

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd extra kosten op. Niet al die kosten worden vergoed. Betaal je zelf mee? Een deel van die kosten kun je terugkrijgen via de inkomstenbelasting.


Naar home

Schuldhulpverlening: Adempauze voor mensen met schulden

Datum: 23-1-2020

Mensen die een schuld aflossen, krijgen recht op een adempauze van twee maanden per jaar. Dat wil de Tweede Kamer. Het geeft mensen met schulden net wat meer lucht.

Een meerderheid steunde het voorstel van regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA. Het gaat om een in de wet vastgelegde aflossingspauze voor mensen die hulp krijgen bij het afbouwen van hun schulden, dus in een zogenoemd schuldhulptraject zitten. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg denkt bijvoorbeeld aan het overslaan van een aflossing in de vakantiemaand juli en de kostbare feestmaand december. In Zweden zouden er met de pauze al goede ervaringen zijn opgedaan.


Naar home

Recht op huurtoeslag voor meer huishoudens in 2020

Datum: 10-1-2020

In 2020 hebben meer huurders recht op huurtoeslag. Dat komt doordat de harde inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2020 zijn vervallen. Belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), hebben in de afgelopen jaren gepleit voor deze verbeterde regeling.


Naar home

Sociale zekerheid: wat verandert er in 2020?

Datum: 19-12-2019

Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in 2020.


Naar home

Schuldhulpverlening Venlo: er gaat te veel niet goed

Datum: 8-1-2020

Er gaat te veel niet goed bij de gemeente Venlo als het gaat om de hulp aan mensen met schulden. Dat concludeert de Venlose rekenkamer na onderzoek. En dat terwijl in Venlo bovengemiddeld veel mensen met schulden wonen.

Belangrijkste conclusie van de rekenkamer is dat er met geen mogelijkheid valt te zeggen of Venlo effectief beleid voert om mensen met schulden te helpen. Daarvoor ontbreken simpelweg voldoende cijfers over de daadwerkelijke kosten en opbrengsten van de gemeentelijke schuldhulpverlening.


Naar home

Wat moet ik betalen voor hulp vanuit de gemeente (WMO)? 

Datum: 6-12-2019

In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en- ondersteuning onder het abonnementstarief valt en andere hulp en ondersteuning niet.


Naar home

Wat je moet weten over de WIA: 11 feiten en fabels

Datum: 1-12-2019

Krijg je een WIA/WGA-uitkering? Dan roept dat waarschijnlijk veel vragen op. Een aantal feiten en fabels over de WIA op een rijtje. Kom je in de WIA/WGA, dan is de kans groot dat je twijfelt over je toekomst. Kun je nog werken? Hoe dan? En wat kan UWV voor je betekenen? We geven antwoord aan de hand van 11 feiten en fabels. 


Naar home

Vanaf 2022 individueel leer- en ontwikkelingsbudget voor iedereen

Datum: 20-11-2019

Het kabinet heeft naar buiten gebracht dat vanaf 1 januari 2022 gebruik is te maken van het STAP-budget. Dit is een individueel leer- en ontwikkelingsbudget voor werkenden én niet-werkenden, geregeld door de overheid.


Naar home

Vraag en antwoord vereenvoudiging Wajong

Datum: 07-11-2019

Waarom komen er nieuwe regels?

De regels voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering worden eenvoudiger. De huidige regels pakken nu voor sommige Wajongers gunstig uit en voor een grote groep Wajongers juist weer niet. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken en kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. En mag je je volledige uitkering houden als je een opleiding volgt. De meeste nieuwe regels gaan in het voorjaar 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.


Naar home

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Datum: 07-11-2019

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.


Naar home

Schulden overzichtelijk? www.schuldenwijzer.nl

Datum: 24-10-2019

Iedere Nederlander kan nu inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie in de Schuldenwijzer, een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).


Naar home

Leven met een uitkering: zo voorkom je schulden

Datum: 30-10-2019

Houd jij aan het einde van je geld altijd een stuk maand over? 8 tips om schulden te voorkomen.

Als je leeft van een uitkering, kan het een uitdaging zijn elke maand rond te komen. Peter de Winter van de Kredietbank geeft tips.


Naar home

Extra mensen en middelen voor begrijpelijke taal

Datum: 24-10-2019

Taalcoaches die het land intrekken, trainingen voor ambtenaren om duidelijker te schrijven en praktische hulpmiddelen om communicatie met mensen te verbeteren. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt meer mensen en middelen beschikbaar voor het begrijpelijker maken van overheidstaal. Om overheidscommunicatie te verbeteren stuurt hij de nieuw opgerichte Direct Duidelijk Brigade het land in om ambtenaren te helpen bij het verbeteren en begrijpelijker maken van teksten.


Naar home

Einde slapend dienstverband door oordeel Hoge Raad

Datum: 11-11-2019

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over het slapend dienstverband: een werkgever mag een werknemer in principe niet tegen zijn zin ‘slapend’ in dienst houden, om zo de betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

Bron: Rendement


Naar home

“Werkgevers staan niet te springen om mensen met een arbeidsbeperking”, aldus Sociaal en Cultureel Planbureau

Datum: 9-okt-2019

Werkgevers staan niet te springen om mensen met een arbeidsbeperking of ouderen in dienst te nemen. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau toont aan dat de meeste werkgevers wel zeggen dat ze voor een inclusief personeelsbeleid zijn,maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. 


Naar home

Geldondersteuning (IOW) verlengd voor ouderen die werkloos worden

Datum: 02-okt-2019

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2020 in gaan.


Naar home

Zorgtoeslag met paar tientjes omhoog

Datum: 17-sept-2019

De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog. De uitkering, die mensen met een kleinere portemonnee moet helpen de zorgkosten te betalen, stijgt tientallen euro's meer dan de zorgpremie.


Naar home

Schuldhulp: “Zorgkosten brengen Nederlanders in geldproblemen”

Datum: 20-08-2019

Veel Nederlanders komen door hoge zorgkosten in ernstige financiële problemen. En dat kan verregaande gevolgen hebben, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Mensen moeten hun huis verkopen, een scheiding aanvragen om de kosten te verdelen of kunnen niet meer op vakantie.


Naar home

Samenvatting Prinsjesdag 2019

Datum: 17-sep-2019  

Op Prinsjesdag word je overspoeld door cijfertjes en dat maakt het lastig om het overzicht te bewaren. Lees daarom hier wat je volgend jaar van de kabinetsplannen gaat merken.


Naar home

Kabinet wil in 2020 meer mensen aan het werk helpen en houden

Datum: 17-sep-2019

Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft het kabinet komend jaar extra aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Voor gezinnen met kinderen komt extra financiële steun in de vorm van het kindgebonden budget. En in het algemeen gaan Nederlanders meer overhouden van iedere euro die binnenkomt. Daarmee wil het kabinet het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in de beleidsagenda 2020 die met de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd.


Naar home

'Digitale formulieren overheid kunnen beter'

Datum: 26-aug-2019

De overheid kan de gebruiksvriendelijkheid van hun digitale formulieren verbeteren door goed naar burgers te luisteren. Dat stelt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen maandag in een rapport.


Naar home

UWV: minder groot deel uitkering naar schuldeisers

Datum: 17-jul-2019

AMSTERDAM - Wie een uitkering ontvangt van het UWV en schulden heeft bij meerdere partijen, krijgt een groter deel van zijn uitkering zelf. De uitkeringsinstantie wil zo voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum zakken.


Naar home

Kan ik extra geld krijgen als ik veel zorgkosten heb?

Datum: 21-aug-2019

Heeft u veel zorgkosten omdat u bijvoorbeeld blijvend ziek bent? Dan zijn er regelingen die u helpen deze kosten te betalen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.


Naar home

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Datum: 1-juli-2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.


Naar home

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar

Datum: 05-jul-2019

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.


Naar home

Individuele Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand

Datum: 08-jul-2019

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de € 300 studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010 en is ook in lijn met de motie Raemakers. Dit maakt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend in een brief aan de Tweede Kamer.


Naar home

Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

Datum: 23-4-2019

Ruim een kwart (27 procent) van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen zoals toeslagen. Van de huishoudens met een laag inkomen weet 1 op de 6 dit niet. Huishoudens met een wisselend inkomen weten minder goed dan huishoudens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Huishoudens die wel weten of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, komen makkelijker rond. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018-2019.


Naar home

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

Datum: 12-4-2019

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Vandaag hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.


Naar home

Vereenvoudiging regelgeving Wajong

Datum: 25-feb-2019

De regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering wordt vereenvoudigd en samengevoegd. Hierdoor worden zij meer gestimuleerd om mee te doen aan de samenleving en is voor hen (meer) werken lonend. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.


Naar home

UWV doelgroepverklaring LKV (loonkostenvoordeel) banenafspraak

Datum: 22-feb-2019

Sinds 1 januari 2018 is er een loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Werkgevers hebben met het loonkostenvoordeel recht op een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal € 2.000 per jaar, voor mensen met een arbeidsbeperking die vallen onder de banenafspraak. Voor dit loonkostenvoordeel heeft de werkgever een doelgroepverklaring nodig. De werknemer kan deze doelgroepverklaring uitsluitend aanvragen bij UWV. Ook kan de werknemer de werkgever machtigen deze doelgroepverklaring bij UWV aan te vragen.


Naar home

Toeslagen: Kabinet gaat honderdduizenden ouders nabetalen

Datum: 21-feb-2019

Door een fout bij de Belastingdienst zijn honderdduizenden ouders geld misgelopen. Zij kregen geen kindgebonden budget, terwijl ze er wel recht op hadden. Het kabinet gaat het deels nabetalen. Dat levert een tegenvaller op van tussen de 375 miljoen en 445 miljoen euro.


Naar home

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Datim: 26-feb-2019

Op 26 februari is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.


Naar home

Het financieel cv moet werkzoekende helpen

Datum: 12-mrt-2019

Werkzoekenden kunnen bij een sollicitatie voortaan een financieel cv tonen, naast die van de normale levensloop. Op dit individuele overzicht staan de financiële voordelen voor een werkgever bij het aannemen van de sollicitant op een rijtje.


Naar home

Belastingaangifte: Zorgkosten terug van de belasting – www.meerkosten.nl

Datum: 7-feb-2019

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet.


Naar home

WAJONG: Jonggehandicapten nemen genoegen met uitkering onder armoedegrens

Datum: 11-feb-2019

Duizenden jonggehandicapten nemen genoegen met een minimale uitkering onder de armoedegrens. Slechts tienduizend jonggehandicapten hebben een toeslag aangevraagd om hun uitkering tot het bestaansminimum aan te vullen.


Naar home

Veranderingen in 2019 – Rijksoverheid

Datum: 1-1-2019

In 2019 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen staan in het overzicht hieronder.


Naar home

UWV wijst jonge gehandicapte vaak onterecht af

Datum: 7-jan-2019

Het UWV maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajonguitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. In een intern rapport staat volgens Trouw dat in 21 procent van de onderzochte dossiers sprake was van een ,,onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een uitkering".


Naar home

WW: Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd

Datum: 30-nov-2018

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019.


Naar home

Speciaal fonds voor studenten met functiebeperking blijkt onbekend

Datum: 25-okt-2018

Studenten weten niet dat universiteiten en hogescholen speciale financiële voorzieningen hebben voor wie buiten zijn eigen schuld studievertraging oploopt. Die fondsen zijn er ook voor studenten met een functiebeperking - voor wie bijvoorbeeld slechtziend is, psychische problemen heeft, of door motorische beperkingen meer dan gemiddelde studievertraging oploopt. De Inspectie van het Onderwijs, die dit onderzocht heeft, roept de universiteiten en hogescholen op om betere voorlichting te geven.


Naar home

Opzegtermijnen

Datum: 24 augustus 2018

Als je je vaste of tijdelijke contract wilt stopzetten, zijn er vaste regels wat betreft de opzegtermijn. Deze regels zijn er zowel voor de werknemer als de werkgever.


Naar home

Minimaregelingen: Voorziening leermiddelen 16- en 17-jarigen

Per 1 augustus kunnen 16- en 17-bol-studenten uit minimagezinnen gebruik maken van de tijdelijke voorziening leermiddelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld spullen kopen die nodig zijn om een opleiding te volgen en die eigendom van de student zijn. Zoals een laptop, boeken of werkkleding. De regeling zorgt ervoor dat schoolkosten geen belemmering zijn om aan een opleiding te beginnen. Zodra de studenten 18 worden, ontvangen zij studiefinanciering.

Bron: Rijksoverheid


Naar home

UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

Datum: 19-04-2018

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

Ten opzichte van 2016 legde UWV in 2017 22,6% meer inhoudelijke loonsancties op aan werkgevers. In totaal ging het om 2.247 sancties, zo meldt de instantie in haar jaarverslag over 2017. Ook in 2016 was het aantal loonsancties al toegenomen. De loonsanctie houdt in dat een werkgever het loon van een werknemer nog maximaal een jaar extra moet doorbetalen na de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid en dat ontslag in die periode nog niet mogelijk is.


Naar home

Paul Berden ontvangt koninklijke onderscheiding

Datum: 26-april-2018

Onze coördinator en spreekuurhouder, Paul Berden, ontving uit handen van burgemeester Scholten een lintje. Bedankt Paul voor je overweldigende betrokkenheid en inzet. 

VELDEN
Paul Berden (54) is vanaf 1992 koster en acoliet bij de parochie H. Andreas in Velden. Sinds 2001 is hij vrijwilliger bij het Platform Sociale Zekerheid in Venlo. Vanaf 2003 is Berden coördinator bij het plaatselijke Lourdescomité en betrokken bij de jaarlijkse collecte. Sinds een aantal jaar is hij ook vrijwilliger bij De Pijler in Limburg. Dit is een netwerk voor ondersteuning, armoedebestrijding en sociale activering. Ook is Berden vrijwilliger bij het Huis van de Wijk in Velden en Venlo-Noord. (Bron de Limburger)


Naar home

Transitievergoeding berekenen (Wet Werk en Zekerheid)

Datum: 22-feb-2017

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.


Naar home

Toeslag mogelijk voor alleenstaande WAJONGER (niet duurzaam / 70%)

Datum: 22-feb-2018

Sommige Wajongers hebben vanaf 1 januari 2018 recht op een toeslag van UWV. Als je deze aanvraagt krijg je de toeslag met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Heb je een Wajong-uitkering en komen je inkomsten door de verlaging per 1 januari 2018 onder het sociaal minimum? En ben je alleenstaand? Dan heb je misschien recht op een toeslag van UWV. Als je de toeslag aanvraagt, krijg je deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.


Naar home

Voedselbank: “ook voedselpakket voor mensen met ietwat hoger inkomen”

Datum: 22-dec-2017

Vanaf 1 januari kunnen meer mensen voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank. Ook mensen met een wat hoger inkomen komen voortaan in aanmerking. De norm wordt verruimd omdat de voedselbanken meer voedsel krijgen van de supermarkten. Als ze niet meer klanten krijgen,moet dat voedsel worden weggegooid.   

Bron: NOS teletekst


Naar home

Vanaf 2019: Meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

Datum: 22-11-2017

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

De Tweede Kamer heeft op 21 november in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Naar home

Ziekte mag geen gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-uitkering

Datum: 19-juli-2017

De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 juli 2017 geoordeeld dat de omstandigheid dat werknemers ziek zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen er niet toe mag leiden dat zij daardoor ook een lager dagloon hebben en daardoor een lagere werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ontvangen.


Naar home

Berekening Transitievergoeding

Met de invoering van de WWZ heeft iedereen die 2 jaar of langer in dienst is bij zijn werkgever recht op een transitievergoeding. De kantonrechtersformule en de kennelijk onredelijk ontslagprocedure verdwijnen per 1 juli 2015.

De transitievergoeding bedraagt de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris per half dienstjaar en daarna 1/4 maandsalaris per half dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal EUR 76.000 bruto of één jaarsalaris indien dat hoger is dan EUR 76.000 bruto.

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar en ouder zijn, geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling. Indien deze oudere werknemer 10 jaar of langer in dienst is, krijgt hij voor de dienstjaren na zijn 50e verjaardag een maandsalaris per dienstjaar.

Uitzonderingen:

Tot 1 januari 2020 mogen werkgevers met 25 of minder werknemers bij een bedrijfseconomisch ontslag de dienstjaren voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten.

Hogere vergoeding

Naast de transitievergoeding kunnen vakbonden in bijvoorbeeld een sociaal plan nog steeds een hogere aanvullende vergoeding afspreken. Ook kan je in onderling overleg samen met je baas een hogere aanvullende vergoeding afspreken.

Bron: FNV