Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg

Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg


Nieuws - Actueel

Naar home

WW: Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd

Datum: 30-nov-2018

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019.


Naar home

WMO: Vaste eigen bijdrage voor hulpmiddelen vanaf 2019

Datum: 27-nov-2018

Iedereen die recht heeft op hulp(middelen) of ondersteuning vanuit de gemeente, betaalt daarvoor vanaf 2019 een vaste eigen bijdrage via een abonnement. Dat schrijft het AD. De ministerraad heeft onlangs in stilte ingestemd met een algemene maatregel van bestuur die daarvoor zorgt, zo schrijft de krant.


Naar home

Schuldenwijzer.nl geeft snel overzicht schulden

Datum: 4-dec-2018

Mensen met schulden kunnen vanaf begin 2019 in één oogopslag een actueel overzicht van hun schulden krijgen op Schuldenwijzer.nl. De site is een initiatief van twee brancheorganisaties van gerechtsdeurwaarders, KBvG en SNG.


Naar home

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Datum: 25-okt-2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:

€ 1.615,80 per maand;

€ 372,90 per week;

€ 74,58 per dag.

Bron: Rijksoverheid


Naar home

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong (internetconsultatie)

Datum: 22-nov-2018

Op internet is het concept van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong gepubliceerd.

Het doel van het wetsvoorstel is om de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) te vereenvoudigen en stroomlijnen waardoor (meer) werken lonend is, mensen die gaan studeren er niet op achteruit gaan en mensen niet langer bang zijn hun uitkering te verliezen als ze gaan werken.


Naar home

Speciaal fonds voor studenten met functiebeperking blijkt onbekend

Datum: 25-okt-2018

Studenten weten niet dat universiteiten en hogescholen speciale financiële voorzieningen hebben voor wie buiten zijn eigen schuld studievertraging oploopt. Die fondsen zijn er ook voor studenten met een functiebeperking - voor wie bijvoorbeeld slechtziend is, psychische problemen heeft, of door motorische beperkingen meer dan gemiddelde studievertraging oploopt. De Inspectie van het Onderwijs, die dit onderzocht heeft, roept de universiteiten en hogescholen op om betere voorlichting te geven.


Naar home

Het recht op een second opinion van de bedrijfsarts

Datum: 30-okt-2018 

Sinds de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 hebben werknemers het recht een second opinion aan te vragen bij een tweede bedrijfsarts. Dat betekent niet dat de werknemer kan gaan ‘shoppen’ voor een medisch oordeel; er zijn wel een aantal regels voor het traject dat hij moet volgen. 


Naar home

Schadevergoeding na een bezwaar/beroepzaak (UWV)?

Schadevergoeding vragen

Wij doen er alles aan om juiste beslissingen te nemen. Toch kan het voorkomen dat een beslissing wordt gewijzigd nadat u bezwaar heeft gemaakt. Of dat een beslissing wordt vernietigd door de rechtbank. In die situaties kan het zijn dat u schade heeft geleden door de onjuiste beslissing van UWV. Ook kunt u schade hebben door iets dat een medewerker van UWV doet of juist niet doet.


Naar home

Keuring arbeidsongeschiktheid wordt (mogelijk) strenger

Datum: 5-okt-2018

Keuring arbeidsongeschiktheid wordt strenger

De keuring voor arbeidsongeschiktheid wordt strenger, zodat werknemers minder makkelijk in een uitkering komen. Het kabinet blijft bij die afspraak uit het regeerakkoord, die 250 miljoen euro moet opleveren. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken maakte dat donderdag duidelijk in de Tweede Kamer. Hij staat wel open voor eventuele alternatieven van vakbonden en werkgevers, maar houdt vast aan de opbrengst van 250 miljoen.


Naar home

'Kabinet doet handreiking AOW-leeftijd'

Datum: 26-sep-2018

In ruil voor modernisering van het pensioenstelsel is het kabinet bereid om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen dan gepland. De pensioenleeftijd van 67 jaar wordt dan niet in 2021 maar waarschijnlijk pas vier jaar later bereikt, meldt de Volkskrant.#kort#

Met die tegemoetkoming ter waarde van 500 miljoen euro, hoopt het kabinet met name de vakbeweging FNV over de streep te trekken. Diverse bronnen rond de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel bevestigen dat dit aanbod van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken op tafel ligt.

Op dit moment ligt de pensioenleeftijd op 66 jaar. Dat gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Tot dusver hield het kabinet zich stoïcijns onder pleidooien van werkgevers en werknemers om de verhoging van de pensioenleeftijd te vertragen. Voor de vakbond FNV is dat een halszaak voordat de bond wil denken aan een pensioenakkoord.

Bron: ANP


Naar home

Hulp voor ouderen bij toeslagen

Datum: 4-okt-2018

Ouderen moeten bewuster worden van de toeslagen die ze kunnen aanvragen. Op aandringen van het CDA wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat de overheid met een voorlichtingscampagne komt. Ook het aanvragen van de toeslagen moet simpeler.


Naar home

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

Datum: 10-07-2018

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen.


Naar home

Prinsjesdag 2018: de samenvatting voor burgers

Datum: 18-9-2018

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en presenteerde het kabinet traditiegetrouw wat de kabinetsplannen zijn voor het komende jaar. Wat kunnen wij, als consument, verwachten? Gaan we er na alle positieve berichten over de economie op vooruit? Waar gaan wij het merken in de portemonnee? We hebben de belangrijkste plannen voor je op een rij gezet.


Naar home

De bedrijfsarts en arbo-arts, veelgestelde vragen

Datum: 1-9-2018

Als je langer dan een week ziek bent, geeft je leidinggevende dit door aan de bedrijfsarts of arbo-arts. De arts kan dan contact met je opnemen om te kijken hoe het met je gaat. Daarnaast kan hij je vragen om op gesprek te komen of om een vragenlijst in te vullen.


Naar home

Opzegtermijnen

Datum: 24 augustus 2018

Als je je vaste of tijdelijke contract wilt stopzetten, zijn er vaste regels wat betreft de opzegtermijn. Deze regels zijn er zowel voor de werknemer als de werkgever.


Naar home

Minimaregelingen: Voorziening leermiddelen 16- en 17-jarigen

Per 1 augustus kunnen 16- en 17-bol-studenten uit minimagezinnen gebruik maken van de tijdelijke voorziening leermiddelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld spullen kopen die nodig zijn om een opleiding te volgen en die eigendom van de student zijn. Zoals een laptop, boeken of werkkleding. De regeling zorgt ervoor dat schoolkosten geen belemmering zijn om aan een opleiding te beginnen. Zodra de studenten 18 worden, ontvangen zij studiefinanciering.

Bron: Rijksoverheid


Naar home

Zes vragen over bijverdienen naast je arbeidsongeschiktheidsuitkering

Datum: 20 juli 2018

6 VRAGEN OVER BIJVERDIENEN NAAST JE UITKERING

Verdien je wel eens wat bij met een klusje? Of verkoop je spullen via internet? Lees of dit gevolgen heeft voor je arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering en doe je ook wel eens een (vrijwilligers)klusje? Verdien je wat bij? Wat verstaat UWV onder werk en bijverdienen? En wat moet je doorgeven? 6 belangrijke vragen en antwoorden over bijverdienen naast je Wajong-, WIA- of WAO-uitkering.


Naar home

Kabinet geeft gezinnen met middeninkomens extra steun

Datum: 23 juni 2018

Meer gezinnen krijgen recht op kindgebonden budget. Het kabinet trekt daar bijna 500 miljoen euro voor uit. De grens van het gezamenlijk toetsingsinkomen waarmee mensen in aanmerking komen voor kindgebonden budget wordt opgerekt van ongeveer €58.500 naar ongeveer €75.000. Bovendien gaan de meeste gezinnen die op dit moment al recht hebben op het kindgebonden budget er verder op vooruit.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De investeringen in het kindgebonden budget zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dit kabinet neemt om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2019 wordt het budget voor de kinderbijslag structureel verhoogd met circa 250 miljoen euro. Ook het budget voor de kinderopvangtoeslag gaat per 1 januari 2019 met 250 miljoen euro omhoog.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl


Naar home

UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

Datum: 19-04-2018

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

Ten opzichte van 2016 legde UWV in 2017 22,6% meer inhoudelijke loonsancties op aan werkgevers. In totaal ging het om 2.247 sancties, zo meldt de instantie in haar jaarverslag over 2017. Ook in 2016 was het aantal loonsancties al toegenomen. De loonsanctie houdt in dat een werkgever het loon van een werknemer nog maximaal een jaar extra moet doorbetalen na de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid en dat ontslag in die periode nog niet mogelijk is.


Naar home

Paul Berden ontvangt koninklijke onderscheiding

Datum: 26-april-2018

Onze coördinator en spreekuurhouder, Paul Berden, ontving uit handen van burgemeester Scholten een lintje. Bedankt Paul voor je overweldigende betrokkenheid en inzet. 

VELDEN
Paul Berden (54) is vanaf 1992 koster en acoliet bij de parochie H. Andreas in Velden. Sinds 2001 is hij vrijwilliger bij het Platform Sociale Zekerheid in Venlo. Vanaf 2003 is Berden coördinator bij het plaatselijke Lourdescomité en betrokken bij de jaarlijkse collecte. Sinds een aantal jaar is hij ook vrijwilliger bij De Pijler in Limburg. Dit is een netwerk voor ondersteuning, armoedebestrijding en sociale activering. Ook is Berden vrijwilliger bij het Huis van de Wijk in Velden en Venlo-Noord. (Bron de Limburger)


Naar home

Transitievergoeding berekenen (Wet Werk en Zekerheid)

Datum: 22-feb-2017

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.


Naar home

Zorgkosten terug van de belasting: meerkosten.nl

Datum: 06-02-2018

Zorgkosten die u zelf betaalt, kunt u voor een deel terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet.

Over de aftrek zorgkosten heeft Ieder(in) een informatief artikel geschreven. Dit artikel is met auteur- en bronvermelding gratis te plaatsen op websites en in bladen.

U kunt het artikel hier downloaden: https://gallery.mailchimp.com/dc300d5196dce0250997546a6/files/0df1837d-9f02-4233-af83-eb1f7d5c9a6d/Tijdschriftartikel_De_aftrek_van_zorgkosten_met_correctie_.docx.pdf

Bron: Ieder(in)


Naar home

Toeslag mogelijk voor alleenstaande WAJONGER (niet duurzaam / 70%)

Datum: 22-feb-2018

Sommige Wajongers hebben vanaf 1 januari 2018 recht op een toeslag van UWV. Als je deze aanvraagt krijg je de toeslag met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Heb je een Wajong-uitkering en komen je inkomsten door de verlaging per 1 januari 2018 onder het sociaal minimum? En ben je alleenstaand? Dan heb je misschien recht op een toeslag van UWV. Als je de toeslag aanvraagt, krijg je deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.


Naar home

Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte

Datum: 30-jan-2018

Minder inkomsten door ziekte leidt niet meer tot een lagere WW-uitkering. Mensen die in het jaar voor hun WW-uitkering ziek waren en die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich sinds 1 januari inschrijven voor een tegemoetkoming.

De tegemoetkoming geldt als u direct vanuit een dienstverband werkloos werd en in het jaar voordat u WW kreeg langer dan 12 weken ziek was. Als u door die ziekte minder inkomsten had, werd uw dagloon en daardoor uw uitkering lager. U kunt dan misschien een tegemoetkoming krijgen.


Naar home

Kabinet wil regels voor WIA aanscherpen

Datum: 08-feb-2018

Het kabinet wil de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering volgend jaar aanscherpen. Daardoor komt straks naar schatting 9 procent minder mensen dan nu in aanmerking voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia). Ook vallen er straks meer mensen onder de regels voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten; nog eens 4 procent. Dat meldt dagblad Trouw.


Naar home

WMO Verplicht verhuizen? Niet zomaar

Datum: 16-nov-2017

Als verhuizen naar een gelijkvloerse woning goedkoper is dan een traplift, dan moeten mensen maar verhuizen. Zo redeneerden veel gemeenten met de oude Wmo 2007 in de hand. Met de nieuwe Wmo 2015 moeten gemeenten beter opletten wat mensen nodig hebben en is de verhuisplicht bij woningaanpassingen veranderd. Als u een woningaanpassing nodig heeft, dan zal de gemeente goed naar uw wensen moeten luisteren.


Naar home

Voedselbank: “ook voedselpakket voor mensen met ietwat hoger inkomen”

Datum: 22-dec-2017

Vanaf 1 januari kunnen meer mensen voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank. Ook mensen met een wat hoger inkomen komen voortaan in aanmerking. De norm wordt verruimd omdat de voedselbanken meer voedsel krijgen van de supermarkten. Als ze niet meer klanten krijgen,moet dat voedsel worden weggegooid.   

Bron: NOS teletekst


Naar home

Achterstand herkeuringen UWV loopt op  

Datum: 14-dec-2017                                       

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de achterstand in de beoordelingen eind dit jaar is gestegen naar 15.000 tot 17.000.Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om de herkeuring van arbeidsongeschikten.              

De achterstand staat gelijk aan een jaar werk voor 40 tot 50 artsen,maar die zijn er niet.De belangrijkste  oorzaak is dat veel basisartsen weggaan voor een baan of opleiding elders.    

Er is volgens Koolmees geen pasklare oplossing voor het probleem.Hij wil dat UWV,artsen en de wetenschap voorstellen doen om gerichter te kunnen werken.

Bron: NOS teletekst


Naar home

Vanaf 2019: Meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

Datum: 22-11-2017

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

De Tweede Kamer heeft op 21 november in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Naar home

Ziekte mag geen gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-uitkering

Datum: 19-juli-2017

De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 juli 2017 geoordeeld dat de omstandigheid dat werknemers ziek zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen er niet toe mag leiden dat zij daardoor ook een lager dagloon hebben en daardoor een lagere werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ontvangen.


Naar home

SZW lanceert website over beschut werk

Datum: 20-06-2017

Het ministerie van SZW gaat professionals, mensen met een beperking en mensen in hun directe omgeving ondersteunen bij het informeren over beschut werk. Daartoe start na de zomer de campagne ‘Beschut aan de bak’. Centraal uitgangspunt hierbij is de website: www.beschutaandebak.nl.


Naar home

Berekening Transitievergoeding

Met de invoering van de WWZ heeft iedereen die 2 jaar of langer in dienst is bij zijn werkgever recht op een transitievergoeding. De kantonrechtersformule en de kennelijk onredelijk ontslagprocedure verdwijnen per 1 juli 2015.

De transitievergoeding bedraagt de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris per half dienstjaar en daarna 1/4 maandsalaris per half dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal EUR 76.000 bruto of één jaarsalaris indien dat hoger is dan EUR 76.000 bruto.

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar en ouder zijn, geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling. Indien deze oudere werknemer 10 jaar of langer in dienst is, krijgt hij voor de dienstjaren na zijn 50e verjaardag een maandsalaris per dienstjaar.

Uitzonderingen:

Tot 1 januari 2020 mogen werkgevers met 25 of minder werknemers bij een bedrijfseconomisch ontslag de dienstjaren voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten.

Hogere vergoeding

Naast de transitievergoeding kunnen vakbonden in bijvoorbeeld een sociaal plan nog steeds een hogere aanvullende vergoeding afspreken. Ook kan je in onderling overleg samen met je baas een hogere aanvullende vergoeding afspreken.

Bron: FNV