Sluiten
Home Welkom
Actueel Archief
Spreekuren Spreekuur groepen Spreekuren in de buurt Voorlichting Spreekuurhouders
Agenda Links Contact Steun ons Disclaimer

Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg

Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg

logo wao-venlo logo wao-venlo logo wao-venlo

Nieuws - Actueel

Naar home

Veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen

Datum: 16-jun-2022

Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn wetten en regels te ingewikkeld. De afstand tot de overheid is vaak groot of er is gebrek aan vertrouwen. Zij maken daardoor niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben. Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek ‘Met te weinig genoegen nemen’.


Naar home

Longfonds komt met nieuwe organisatie voor langdurige Covid: PostCovid NL

Datum: 1-jun-2022

AMERSFOORT (ANP) - Het Longfonds start een nieuwe patiëntenorganisatie voor mensen die langdurige Covid hebben opgelopen. Met PostCovid NL wil het fonds patiënten met landurige Covid betrouwbare informatie geven en meer erkenning creëren voor hun situatie. 


Naar home

Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

Datum: 10-jun-2022

De kinderbijslag wordt toch weer aangepast aan de inflatie. Het vorige kabinet had het plan om de kinderbijslag de komende jaren niet te indexeren en die besparing te gebruiken om de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties te verbeteren.


Naar home

Kabinet: minder streng voor bijstand

Datum: 21-jun-2022                                       

Het kabinet werkt aan plannen om de bijstandsregels minder streng te maken. Zo moeten mensen in de bijstand, zonder gekort te worden, giften of cadeautjes kunnen krijgen, of iets bijverdienen.  

Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebestrijding aan de Tweede Kamer. Ze heeft de plannen verder uitgewerkt, nadat de coalitiepartijen bij het begin van het kabinet al hadden afgesproken om minder streng te worden. Schouten wil "de scherpe kantjes" eraf halen en meer oog voor de "mens achter de uitkering."

Ook na het tijdelijk in huis nemen van iemand in nood moet er volgens Schouten niet meteen gekort worden.

Bron: NOS Teletekst


Naar home

Armoedefonds: “twee derde hulporganisaties ziet hulpvragen toenemen door inflatie”


Datum: 27-mei-2022

Uit onderzoek van Stichting Armoedefonds blijkt dat bij twee derde van de lokale hulporganisaties in Nederland het aantal hulpvragen toeneemt. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een steeds grotere groep door prijsstijgingen niet meer kan rondkomen met het bestaande inkomen. Daarnaast is de stijging ook een gevolg van de ondersteuning die wordt gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat komt naar voren in een landelijk onderzoek van Stichting Armoedefonds naar armoedebestrijding onder ruim 1.000 lokale armoedebestrijdingsorganisaties dat periodiek wordt uitgevoerd.


Naar home

Regionale Mobiliteit Teams RMT’s bij het vinden van een nieuwe baan

Datum: 16-sep-2021

Op 16 september zijn de regionale mobiliteitsteams van start gegaan. De teams helpen u met het vinden van een nieuwe baan. Ook als u nu nog werkt, maar binnenkort misschien werkloos wordt.

Wat doen de mobiliteitsteams?
De mobiliteitsteams kunnen u helpen als u moeite heeft met het vinden van een nieuwe baan. Ze kijken naar uw specifieke situatie om te bepalen wat er nodig is om u aan een nieuwe baan te helpen.


Naar home

Overwinning ME-patiënt in strijd met UWV

Datum: 14-mei-2022 10:09

Na een jarenlange strijd tegen het UWV is ME-patiënt Gert-Jan van Duren door de rechter in het gelijk gesteld. Hij is te ziek om te werken en uitzicht op herstel is er ook niet. Het UWV had hem een versnelde uitkering voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid niet mogen weigeren. De uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor lotgenoten die in dezelfde situatie zitten.


Naar home

Longcovid, FNV start petitie

Datum: 22-apr-2022

Voor ruim 40% van de zorgmedewerkers met langdurige klachten na een coronabesmetting (long covid) heeft de werkgever inmiddels ontslag aangezegd. Het betreft hier de zorgverleners die tijdens de eerste golf van de coronapandemie besmet zijn geraakt en daar langer dan twee jaar ziek van zijn. Dat blijkt uit een poll van FNV Zorg & Welzijn ingevuld door 518 zorgverleners met long covid.


Naar home

Minimumbedrag studietoeslag voor studenten met medische beperking per 1 april

Datum: 28-mrt-2022

Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen krijgen vanaf 1 april een minimumbedrag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat maakt minister Schouten vandaag bekend.


Naar home

Energietoeslag 2022 voor huishoudens met een laag inkomen

De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit jaar. Hierbij gaat het om een belastingkorting op de energierekening en een tijdelijk lager btw-tarief op energie.


Naar home

UWV | Lange wachttijden bij aanvragen STAP-budget

Datum: 1-mrt-2022

Door de enorme toeloop op het STAP-budget zijn de wachttijden bij het aanvragen van het STAP-budget helaas lang. Wij adviseren mensen om in de wachtrij te blijven en het venster niet te sluiten. De aanvraag kan gestart worden zodra men aan de beurt is. Er is per ronde een maximaal budget beschikbaar. Op dit moment zijn er 25.000 succesvolle aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van ruim 20 miljoen euro. Dat is 60% van het beschikbare budget in dit eerste aanvraagtijdvak. Vanaf 1 mei kan opnieuw een aanvraag ingediend worden.


Naar home

Kabinet komt met regeling voor zorgpersoneel met long Covid

Datum: 25-feb-2022

DEN HAAG (ANP) - Er komt een overbruggingsregeling voor zorgmedewerkers die door langdurige Covid hun baan dreigen te verliezen. De regeling is ingericht voor mensen die in het begin van de coronacrisis ziek zijn geworden en sindsdien niet meer kunnen werken. Normaal gesproken zouden zij na twee jaar ziekte ontslagen mogen worden. Met de nieuwe regeling kunnen zij ten minste een half jaar langer in dienst gehouden worden, meldt minister Conny Helder. Het ministerie dekt niet alle kosten.


Naar home

Initiatiefwet: Zes partijen willen meer ‘ruimte’ na kleine fout met uitkering

Datum: 24 februari 2022

Zes partijen komen met een initiatiefwet om gemeenten en uitvoeringsinstanties (SVB en UWV) meer ruimte te geven als er iets fout gaat met een uitkering en er geld moet worden teruggevorderd. ChristenUnie, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SP willen dat er meer ruimte komt voor de menselijke maat en af van de strikte toepassing van de regels als het om schrijnende gevallen gaat.


Naar home

Belastingvoordeel | Meerkosten.nl actueel voor het belastingjaar 2021

Datum: 23-febr-2022

Vanaf 1 maart kun je weer de belastingaangifte invullen. Heb jij een beperking of chronische ziekte, dan had je in 2021 waarschijnlijk ook extra zorg- of meerkosten. Deze kunnen (gedeeltelijk) via de belasting aftrekbaar zijn. Op de website Meerkosten.nl vind je uitgebreide informatie en uitleg over regels en mogelijkheden van de aftrek van deze kosten. De informatie op deze website is inmiddels weer helemaal actueel voor de aangifte over het belastingjaar 2021.


Naar home

Armoede | Minister Schouten: gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag (v 800 euro)

Datum: 15-mrt-2022

Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa 800 euro zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling.


Naar home

UWV: Vragen en antwoorden over Long COVID en aanvragen WIA

Datum: 3-feb-2022

Bijna twee jaar geleden, op 27 februari 2020, werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Van de mensen die daarna het coronavirus hebben opgelopen heeft een deel langdurige klachten overgehouden, ook wel Long COVID genoemd. Werknemers die vanwege Long COVID twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken hebben mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). UWV bepaalt of mensen daarvoor in aanmerking komen. Dat betekent dat UWV binnenkort steeds meer WIA-beoordelingen gaat doen van mensen met Long COVID.


Naar home

UWV: Vraag naar sociaal-medische beoordelingen stijgt

Datum: 1-feb-2022

De vraag naar sociaal-medische beoordelingen zal de komende jaren flink stijgen. UWV kan deze vraag niet opvangen zonder veranderingen in de organisatie en werkwijze. Maar het probleem is veel groter dan onze werkwijze en de oplossing ligt dan ook niet alleen op het bordje van UWV. Er zullen ook aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn. Met de Agenda van de Toekomst Sociaal Medisch Beoordelen werkt UWV aan een begin van een oplossing.


Naar home

Wat verandert er in 2022?

Datum: 23-dec-2021

In 2022 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.

Voor de duidelijkheid: onderstaande wijzigingen zijn voorbereid vóór de presentatie van het coalitieakkoord.


Naar home

Individuele Studietoeslag | Studenten met een beperking krijgen volgend jaar overal evenveel toelage

Datum: 18-nov-2021

Studenten met een medische beperking krijgen vanaf 1 april 2022 in alle gemeenten dezelfde studietoeslag. Daarmee stemde een Kamermeerderheid deze week in. Per 1 april krijgen studenten vanaf 18 jaar 150 euro per maand. Vanaf 21 jaar is dat 300 euro. De vermogenstoets vervalt.


Naar home

Coronamaatregelen | Toch weer bijzonder belastinguitstel, TVL en NOW5

Datum: 29-nov-2021

Ondernemers kunnen toch weer een beroep doen op bijzonder belastinguitstel als zij hun belastingen niet kunnen betalen door de (nieuwe) coronamaatregelen. Het uitstel wordt verlengd tot 1 februari 2022. De invorderingsrente blijft nog een half jaartje langer op 0,01% staan, tot 1 juli 2022. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat voor het vierde kwartaal van 85% naar 100%.


Naar home

Nog tot einde dit jaar zelf huurverlaging aanvragen mogelijk

Datum: 11-nov-2021

Het is voor huurders nog maar een paar weken mogelijk om een eenmalige huurverlaging aan te vragen. Huurders die vanaf 2020 te maken hebben gehad met een inkomensdaling en voldoen aan de voorwaarden, kunnen zelf de huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Dit kan tot en met 30 december 2021.


Naar home

Individuele Studietoeslag | Studenten met beperking krijgen volgend jaar overal dezelfde toeslag

Datum: 15-nov-2021

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen vanaf 1 april 2022 overal dezelfde studietoeslag. Mede dankzij onze actie #PakJeToeslag hebben GroenLinks en de PvdA een wetswijziging voorgesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer en demissionair staatssecretaris Wiersma steunen deze wijziging. Ieder(in) is blij met de wetswijziging, maar ziet ook nog verbeterpunten.


Naar home

WIA-voorschotten hoeven niet terug, poortwachtersfunctie moet beter

Datum: 30-8-2021

Mensen die een voorschot hebben ontvangen omdat ze wachten op een WIA-beoordeling hoeven dat niet aan UWV terug te betalen. Wie al een deel heeft terugbetaald, krijgt dat geld terug. En mensen die ook nu nog voorschotten krijgen, hoeven niets terug te geven.

Door het Meldpunt WIA van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), signalen van de Centrale Cliëntenraad UWV (CC UWV) en de Maatwerkplaats van UWV zelf is de omvang van de problemen duidelijker geworden. Amma Asante: ‘Mooi dat UWV nu met een oplossing komt voor deze mensen. Wie op een beoordeling moet wachten, leeft in onzekerheid. Als dan later blijkt dat iemand een veel lagere of géén uitkering krijgt dan eerst was gedacht en dus voorschotten moet terugbetalen, dan levert dat meteen problemen op. Waar moet iemand dan van leven? Dat knelpunt wordt nu dus opgelost.’


Naar home

Coronasteun stopt per 1 oktober 2021

Datum: 30-8-2021

Het is binnenkort klaar met het gigantische pakket aan coronasteun, zo heeft het kabinet aangekondigd. Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan diverse steunregelingen, zoals de loonkostensubsidie NOW, de subsidie voor vaste lasten TVL en het belastinguitstel. Langer doorgaan met de steun zit volgens het kabinet het economische herstel in de weg.


Naar home

Duizenden huishoudens missen huurtoeslag, vermoedt Woonbond

Datum: 12-aug-2021

De Woonbond denkt dat duizenden huishoudens de huurtoeslag waar ze recht op hebben missen. Daarom roept de bond huurders op om te controleren of ze er recht op hebben. Door nieuwe regels hebben sinds vorig jaar 115.000 extra huishoudens recht op de toeslag. Volgens de Woonbond weet een deel van deze groep dat echter niet.


Naar home

Van niet-gebruik naar goed gebruik van de bijstand

Datum: 5-jul-2021

Ongeveer 35% van alle huishoudens die recht hebben op een (aanvullende) bijstandsuitkering maakt daar geen gebruik van. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Inspectie SZW naar Niet-gebruik van de algemene bijstand (juni 2021). Het betreft met name zzp’ers, jongeren en Europese migranten. En 33% daarvan is langer dan 1 jaar niet-gebruiker.


Naar home

Financiële Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten UWV - Wat moet u er van weten?

Datum 12-jul-2021

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan krijg je in september waarschijnlijk de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Heb je een Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV? Dan ontvang je in september waarschijnlijk de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. De hoogte van de tegemoetkoming voor 2021 is € 183,61. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap. Als je recht hebt op deze tegemoetkoming, hoef je hier niets voor te doen en krijg je deze automatisch op je rekening gestort.


Naar home

Dit is er veranderd per 1 juli: Minimumloon omhoog, huur bevroren, kosten bij geldopnemen

Datum: 25-jun-2021

Vanaf 1 juli gaat het minimumloon omhoog, wordt het duurder om te winkelen buiten de Europese Unie en zit er statiegeld op de kleine plastic flesjes. Dit zijn maar enkele van de aanpassingen in wetten, regels en tarieven die donderdag van kracht worden. Dit zijn de belangrijkste veranderingen per thema: belastingen, arbeidsmarkt, wonen, corona en meer.


Naar home

Maatwerkplaatsen UWV: “Hoe het UWV wil voorkomen dat burgers tussen wal en schip vallen”

Datum: 28-mei-2021

Voor burgers die in de knel raken in de systemen van het UWV, zoekt de uitkeringsorganisatie naar een passende oplossing. In de landelijke maatwerkplaats.


Naar home

Gemeenten willen af van kostendelersnorm in de bijstand

Datum: 10-jun-2021

Bij gemeenten is er weinig enthousiasme meer voor de kostendelersnorm. Die regel bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer de ontvanger met meer mensen op één adres woont. Volgens gemeenten kan dat bijdragen aan dakloosheid, meldt vakblad Binnenlands Bestuur op basis van een rondgang.


Naar home

Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen

Datum: 3-jun-2021

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische kwetsbaarheid sneller de eerste stappen richting werk maken.


Naar home

Poortwachter: ‘Door corona kunnen veel zieke werknemers niet re-integreren’

Datum: 30-mei-2021

Duizenden langdurig zieke werknemers komen financieel in de knel door de coronacrisis. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. “Zij kunnen niet re-integreren door corona”, legt CNV-voorzitter Piet Fortuin uit. Het gevolg is volgens hem dat duizenden mensen de grens van twee jaar ziekte overschrijden. En dat kan grote financiële gevolgen hebben: na twee jaar ziekte krijg je tot 30 procent minder inkomen.


Naar home

LCR: “Meldpunt Herstelactie UWV OTN onvindbaar”

Datum: 20-mei-2021

UWV heeft vorige week laten weten een Meldpunt Herstelactie te hebben ingesteld voor gedupeerden van de herbeoordelingen. Dit weekend stroomde de mailbox van de LCR vol met mensen die het meldpunt niet kunnen vinden. Dat blijkt te kloppen, want het is niet apart te benaderen. Uit navraag bij UWV blijkt dat mensen die in december een brief van de uitvoeringsorganisatie hebben gehad, zijn geïnformeerd en dat ze anders zich kunnen melden bij het Klant Contact Centrum (KCC) van UWV.


Naar home

"Werken met een uitkering loont vaak niet" - als verrekenen een beperking is

Datum: 18-mrt-2021

Zes op de tien uitkeringsgerechtigden raken door te werken in de financiële problemen. Werken loont voor hen niet en vaak gaan zij er in inkomen op achteruit. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Als verrekenen een beperking is’ onder ruim achthonderd uitkeringsgerechtigden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureaus Optimalistic, Muzus en Stimulansz, in opdracht van UWV.


Naar home

Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen

Datum: 21-apr-2021

Huurders die in 2020 en 2021 minder inkomsten kregen, kunnen dit jaar huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Deze huurders zijn bijvoorbeeld door de coronacrisis of door andere omstandigheden inkomsten kwijtgeraakt. De verlaging geldt ook voor huurders met een lager inkomen in 2019. Deze groep heeft automatisch huurverlaging gekregen van de woningcorporatie op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst.


Naar home

Belastingvoordeel voor mensen met extra zorgkosten, laag inkomen of uitkering: Meerkosten.nl & stappenplan

Datum: 24 februari 2021

Vanaf 1 maart kun je weer de aangifte inkomstenbelasting indienen. Zorgkosten aftrekken van de belasting kan nog steeds. Laat dus geen geld liggen. Ieder(in) helpt met een stappenplan en een website met veel actuele informatie.


Naar home

Al 150 gedupeerden kloppen aan voor schadevergoeding bij nieuw meldpunt UWV

Datum: 22-feb-2021

Het UWV heeft een meldpunt ‘herstelactie’ opgericht voor gedupeerden van een mislukt experiment uit 2018. Dat is op aandringen van de Centrale Cliëntenraad. Toch legt de voorzitter daarvan zijn functie neer.


Naar home

Tip: Stichting Everyday Heroes - Deze stichting doet alles om mensen aan het werk te helpen: ‘Fiets, laptop of diploma betalen wij’

Datum: 29-jan-21

Wat als je heel graag wil werken, maar geen vervoer kan betalen om naar een sollicitatiegesprek te kunnen? Of graag een diploma wil halen maar het niet kan betalen. Non-profitorganisatie Everyday Heroes schiet deze werkzoekenden te hulp. Om doneren voor bedrijven en particulieren makkelijker te maken, gaat softwarebedrijf Transfer Solutions kosteloos een app ontwikkelen.


Naar home

Regeling voor huishoudens met terugval in inkomsten door coronacrisis
TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

Datum: 14-jan-2021

Door de kabinetsmaatregelen tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en  onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Het kabinet heeft in de diverse steunpakketten maatregelen genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Desondanks bieden de bestaande en tijdelijke voorzieningen mogelijk nog voor veel huishoudens onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke doorlopen en niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Zij lopen daardoor het risico op het opbouwen van schulden. Het kabinet heeft 130 miljoen vrijgemaakt voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) in de eerste helft van 2021.


Naar home

Wajonger met een bonus? Eenmalige vergoeding uitdelen aan Wajonger via Werkkostenregeling

Datum: 1-dec-2020

Om een eenmalige vergoeding te geven aan een werknemer met een Wajong-uitkering kunt u gebruikmaken van de Werkkostenregeling (WKR). Met deze regeling zorgt u ervoor dat wij deze vergoeding niet verrekenen met de uitkering van uw werknemer.


Naar home

UWV: Mogelijke herbeoordeling voor mensen met ME/CVS (motie Raemakers)

Datum: 8-dec-2020

Als u door een arts van UWV bent beoordeeld voor een WIA-, Wajong- WAZ- of WAO-uitkering omdat u ME/CVS heeft, komt u misschien in aanmerking voor een herbeoordeling.

Motie Raemakers
De herbeoordeling is mogelijk omdat de kennis over de ziekte is veranderd. Daarom heeft Kamerlid Raemakers een motie over ME/CVS ingediend. Die is in 2019 door de Tweede Kamer aangenomen.


Naar home

Schuldhulpverlening: Gemeenten gaan contact opnemen bij betalingsachterstand

Datum: 10-nov-2020

Vanaf 1 januari kunnen mensen met een betaalachterstand van hun vaste lasten rekenen op een belletje of bezoek van de gemeente. Op die manier kunnen zij al worden geholpen voordat de schulden hen boven het hoofd groeien.


Naar home

Nibud: dringend advies bijstand en jeugdloon omhoog 

Datum: 2-nov-2020                                    

De bijstand en het minimumjeugdloon moeten omhoog. De bedragen zijn niet meer van deze tijd, zegt het Nibud. Het instituut voor budgetvoorlichting heeft vijf jaar onderzoek gedaan in tachtig gemeenten. Tienduizenden mensen komen elke maand geld tekort.


Naar home

Later toch recht op een WAJONG (2015) uitkering? Duurzaamheid later vastgesteld.

Datum: 13-nov-2020

Recent is door belangenvertegenwoordigers aandacht gevraagd voor de groep personen die voor de Wajong2015 is afgewezen omdat het ontbreken van arbeidsvermogen niet duurzaam is. Voor deze groep is niet altijd duidelijk dat het recht op Wajong na vijf of tien jaar alsnog kan ontstaan. Via dit bericht stel ik gemeenten op de hoogte van de mogelijkheid tot het ontstaan van recht op Wajong voor eerder afgewezen personen. Na een afwijzing van een aanvraag voor Wajong vallen personen onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente zicht op de ontwikkelingen in arbeidsvermogen en -participatie die deze persoon doormaakt. Deze ontwikkelingen zijn relevant voor het opnieuw doen van een aanvraag.


Naar home

Schuldhulpverlening: Burger met grote schulden kan straks in één keer regeling treffen

Datum: 13-okt-2020

Burgers met grote schulden kunnen binnenkort in één keer een regeling treffen met grote schuldeisers, zoals de Belastingdienst, Wehkamp, zorgverzekeraars, telecombedrijven en corporaties. Een geslaagde proef uit Den Haag met ‘collectief schuldregelen’ krijgt navolging in tientallen gemeenten, schrijft de Volkskrant.


Naar home

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Datum: 20-10-2020

Per 1 januari 2021 bedraagt het minimumloon € 1.684,80 per maand. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli.

Bron: ANP


Naar home

UWV: Versoepeling thuiswerken met een voorziening

Datum: 11-sep-2020

Nu het overheidsadvies vanwege corona is om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. En dat is goed nieuws voor mensen met een functionele beperking en afhankelijk zijn van een voorziening om hun werk te kunnen doen. Je kan een vergoeding aanvragen bij het UWV.


Naar home

Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd

Datum: 28-8-2020

Het kabinet heeft vandaag besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen. De Tozo is onderdeel van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. ‘We bieden zelfstandig ondernemers die in zwaar weer verkeren zekerheid voor een langere periode en oriëntatie op een nieuwe toekomst’, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Naar home

Rijksoverheid: Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Datum: 28-8-2020

De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor sommige mensen betekent dat dat ze moeten omschakelen en zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken. Andere mensen verliezen hun huidige baan en moeten zich voorbereiden op een verandering van werk. Tegelijkertijd zullen sommige mensen een periode van serieuze zorgen om hun financiële positie tegemoet gaan. Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. Dat schrijven de ministers en staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën aan de Tweede Kamer.


Naar home

Een opleiding met Wajong: studeren wordt aantrekkelijker

Datum: 1-sep-2020

“Jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een handicap of ziekte vinden vaak moeilijk werk. Een opleiding of studie biedt een goede start op de arbeidsmarkt. Studeren werd voor jonggehandicapten alleen niet aantrekkelijk gemaakt. De vrees voor het wegvallen van de uitkering, belette hen om een studie op te pakken. Die vrees nemen we nu weg.” - Staatssecretaris Bas van 't Wout

Het nieuwe studiejaar is van start gegaan. Hiermee gaan ook de eerste wijzigingen van de wet Vereenvoudiging Wajong in. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. En jonggehandicapten die willen gaan studeren, worden niet langer meer gekort op hun uitkering.


Naar home

Wajong en studeren: wat gaat er veranderen?

Datum: 16-juli-2020

De Wajong gaat veranderen. De meeste veranderingen gaan in op 1 januari 2021, alleen de nieuwe regels voor het volgen van een opleiding gelden al vanaf 1 september 2020. Wat gaat er veranderen en wat moet je doen?


Naar home

Vragen en antwoorden over wijzigingen in Wajong 2020-2021

Datum: 15-jun-2020

Overzicht van antwoorden op de vragen waarom de Wajong-regeling verandert in 2020 en vanaf 2021 en wat er verandert. De Wajong wordt gewijzigd om de wet beter te laten werken en begrijpelijker te maken.


Naar home

Tips telefonische keuring UWV in verband met het coronavirus?

Datum: 7-mei-2020

Vanwege het coronavirus zijn de UWV-kantoren op dit moment gesloten. Keuringsgesprekken in verband met Ziektewet, WIA of Wajong vinden nu vaak telefonisch plaats. Maar dat kan nadelig uitpakken als het ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de beoordeling van je arbeidsongeschiktheid. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid adviseert daarom voor gesprekken met de verzekeringsarts van het UWV het volgende:


Naar home

Ontslagen door corona? Regel deze 5 zaken

Datum: 6-mei-2020

Veel bedrijven hebben het financieel moeilijk door corona. Opdrachten en werkzaamheden vallen weg. Het kan dus zijn dat jij je baan verliest door de gevolgen van de coronacrisis. Ontslag is voor de meeste mensen een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Je gaat een onzekere tijd tegemoet en moet veel regelen. Dan is het fijn dat de FNV achter je staat met kennis en advies. In dit artikel bespreken we 5 zaken waar je op moet letten bij ontslag.


Naar home

“Zorgen om telefonische keuringen UWV” - Ieder(in), Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Datum: 11-mei-2020

Het corona-crisisplan van het UWV staat zorgvuldige beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de weg. Keuringen via de telefoon of videobellen zouden volgens Steungroep ME en Arbeidsongeschikten alleen mogen plaatsvinden met instemming van alle betrokkenen. De steungroep dringt aan op noodmaatregelen en geeft tips voor mensen die vanwege de corona-crisis telefonisch gekeurd moeten worden.


Naar home

FNV: “Ik heb geen vakantiegeld gekregen. Wat nu?”

Datum: 19-mei-2020

Heb je het vakantiegeld niet of te laat gekregen? Dat komt misschien omdat de werkgever het niet kan betalen. Of hij wil het niet betalen. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent geweest. Weet je zeker dat je toch recht hebt op je vakantiegeld? Stuur je werkgever dan een loonvordering.


Naar home

Geen geld meer over om de hypotheek te betalen? “Corona en je hypotheek”

Datum: 15-apr-2020

De coronacrisis zorgt helaas ook voor financiële problemen. Bij steeds meer banken is het mogelijk je maandelijkse hypotheeklasten tijdelijk stop te zetten. Of dit verstandig is om te doen, hangt af van je persoonlijke situatie.


Naar home

Kabinet: geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Datum: 26-mrt-2020

Vanwege de coronacrisis mag niemand in Nederland uit huis worden gezet. Die afspraak heeft minister van Wonen Stientje van Veldhoven gemaakt met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen, meldt het AD. Daarnaast komt er een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te kunnen verlengen.


Naar home

Zorgkosten aftrekken van de belasting – www.meerkosten.nl

Datum: 27-1-2020

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd extra kosten op. Niet al die kosten worden vergoed. Betaal je zelf mee? Een deel van die kosten kun je terugkrijgen via de inkomstenbelasting.


Naar home

Schuldhulpverlening: Adempauze voor mensen met schulden

Datum: 23-1-2020

Mensen die een schuld aflossen, krijgen recht op een adempauze van twee maanden per jaar. Dat wil de Tweede Kamer. Het geeft mensen met schulden net wat meer lucht.

Een meerderheid steunde het voorstel van regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA. Het gaat om een in de wet vastgelegde aflossingspauze voor mensen die hulp krijgen bij het afbouwen van hun schulden, dus in een zogenoemd schuldhulptraject zitten. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg denkt bijvoorbeeld aan het overslaan van een aflossing in de vakantiemaand juli en de kostbare feestmaand december. In Zweden zouden er met de pauze al goede ervaringen zijn opgedaan.


Naar home

Recht op huurtoeslag voor meer huishoudens in 2020

Datum: 10-1-2020

In 2020 hebben meer huurders recht op huurtoeslag. Dat komt doordat de harde inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2020 zijn vervallen. Belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), hebben in de afgelopen jaren gepleit voor deze verbeterde regeling.


Naar home

Sociale zekerheid: wat verandert er in 2020?

Datum: 19-12-2019

Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in 2020.


Naar home

Wat moet ik betalen voor hulp vanuit de gemeente (WMO)? 

Datum: 6-12-2019

In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en- ondersteuning onder het abonnementstarief valt en andere hulp en ondersteuning niet.


Naar home

Wat je moet weten over de WIA: 11 feiten en fabels

Datum: 1-12-2019

Krijg je een WIA/WGA-uitkering? Dan roept dat waarschijnlijk veel vragen op. Een aantal feiten en fabels over de WIA op een rijtje. Kom je in de WIA/WGA, dan is de kans groot dat je twijfelt over je toekomst. Kun je nog werken? Hoe dan? En wat kan UWV voor je betekenen? We geven antwoord aan de hand van 11 feiten en fabels. 


Naar home

Vanaf 2022 individueel leer- en ontwikkelingsbudget voor iedereen

Datum: 20-11-2019

Het kabinet heeft naar buiten gebracht dat vanaf 1 januari 2022 gebruik is te maken van het STAP-budget. Dit is een individueel leer- en ontwikkelingsbudget voor werkenden én niet-werkenden, geregeld door de overheid.


Naar home

Vraag en antwoord vereenvoudiging Wajong

Datum: 07-11-2019

Waarom komen er nieuwe regels?

De regels voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering worden eenvoudiger. De huidige regels pakken nu voor sommige Wajongers gunstig uit en voor een grote groep Wajongers juist weer niet. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken en kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. En mag je je volledige uitkering houden als je een opleiding volgt. De meeste nieuwe regels gaan in het voorjaar 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.


Naar home

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Datum: 07-11-2019

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.


Naar home

Schulden overzichtelijk? www.schuldenwijzer.nl

Datum: 24-10-2019

Iedere Nederlander kan nu inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie in de Schuldenwijzer, een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).


Naar home

Leven met een uitkering: zo voorkom je schulden

Datum: 30-10-2019

Houd jij aan het einde van je geld altijd een stuk maand over? 8 tips om schulden te voorkomen.

Als je leeft van een uitkering, kan het een uitdaging zijn elke maand rond te komen. Peter de Winter van de Kredietbank geeft tips.


Naar home

Extra mensen en middelen voor begrijpelijke taal

Datum: 24-10-2019

Taalcoaches die het land intrekken, trainingen voor ambtenaren om duidelijker te schrijven en praktische hulpmiddelen om communicatie met mensen te verbeteren. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt meer mensen en middelen beschikbaar voor het begrijpelijker maken van overheidstaal. Om overheidscommunicatie te verbeteren stuurt hij de nieuw opgerichte Direct Duidelijk Brigade het land in om ambtenaren te helpen bij het verbeteren en begrijpelijker maken van teksten.


Naar home

Einde slapend dienstverband door oordeel Hoge Raad

Datum: 11-11-2019

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over het slapend dienstverband: een werkgever mag een werknemer in principe niet tegen zijn zin ‘slapend’ in dienst houden, om zo de betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

Bron: Rendement


Naar home

“Werkgevers staan niet te springen om mensen met een arbeidsbeperking”, aldus Sociaal en Cultureel Planbureau

Datum: 9-okt-2019

Werkgevers staan niet te springen om mensen met een arbeidsbeperking of ouderen in dienst te nemen. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau toont aan dat de meeste werkgevers wel zeggen dat ze voor een inclusief personeelsbeleid zijn,maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. 


Naar home

Geldondersteuning (IOW) verlengd voor ouderen die werkloos worden

Datum: 02-okt-2019

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2020 in gaan.


Naar home

Schuldhulp: “Zorgkosten brengen Nederlanders in geldproblemen”

Datum: 20-08-2019

Veel Nederlanders komen door hoge zorgkosten in ernstige financiële problemen. En dat kan verregaande gevolgen hebben, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Mensen moeten hun huis verkopen, een scheiding aanvragen om de kosten te verdelen of kunnen niet meer op vakantie.


Naar home

UWV: minder groot deel uitkering naar schuldeisers

Datum: 17-jul-2019

AMSTERDAM - Wie een uitkering ontvangt van het UWV en schulden heeft bij meerdere partijen, krijgt een groter deel van zijn uitkering zelf. De uitkeringsinstantie wil zo voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum zakken.


Naar home

Kan ik extra geld krijgen als ik veel zorgkosten heb?

Datum: 21-aug-2019

Heeft u veel zorgkosten omdat u bijvoorbeeld blijvend ziek bent? Dan zijn er regelingen die u helpen deze kosten te betalen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.


Naar home

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Datum: 1-juli-2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.


Naar home

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar

Datum: 05-jul-2019

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.


Naar home

Individuele Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand

Datum: 08-jul-2019

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de € 300 studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010 en is ook in lijn met de motie Raemakers. Dit maakt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend in een brief aan de Tweede Kamer.


Naar home

Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

Datum: 23-4-2019

Ruim een kwart (27 procent) van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen zoals toeslagen. Van de huishoudens met een laag inkomen weet 1 op de 6 dit niet. Huishoudens met een wisselend inkomen weten minder goed dan huishoudens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Huishoudens die wel weten of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, komen makkelijker rond. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018-2019.


Naar home

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

Datum: 12-4-2019

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden. Vandaag hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.


Naar home

Vereenvoudiging regelgeving Wajong

Datum: 25-feb-2019

De regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering wordt vereenvoudigd en samengevoegd. Hierdoor worden zij meer gestimuleerd om mee te doen aan de samenleving en is voor hen (meer) werken lonend. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.


Naar home

UWV doelgroepverklaring LKV (loonkostenvoordeel) banenafspraak

Datum: 22-feb-2019

Sinds 1 januari 2018 is er een loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Werkgevers hebben met het loonkostenvoordeel recht op een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal € 2.000 per jaar, voor mensen met een arbeidsbeperking die vallen onder de banenafspraak. Voor dit loonkostenvoordeel heeft de werkgever een doelgroepverklaring nodig. De werknemer kan deze doelgroepverklaring uitsluitend aanvragen bij UWV. Ook kan de werknemer de werkgever machtigen deze doelgroepverklaring bij UWV aan te vragen.


Naar home

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Datim: 26-feb-2019

Op 26 februari is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.


Naar home

Het financieel cv moet werkzoekende helpen

Datum: 12-mrt-2019

Werkzoekenden kunnen bij een sollicitatie voortaan een financieel cv tonen, naast die van de normale levensloop. Op dit individuele overzicht staan de financiële voordelen voor een werkgever bij het aannemen van de sollicitant op een rijtje.


Naar home

Belastingaangifte: Zorgkosten terug van de belasting – www.meerkosten.nl

Datum: 7-feb-2019

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet.


Naar home

UWV wijst jonge gehandicapte vaak onterecht af

Datum: 7-jan-2019

Het UWV maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajonguitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. In een intern rapport staat volgens Trouw dat in 21 procent van de onderzochte dossiers sprake was van een ,,onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een uitkering".


Naar home

Speciaal fonds voor studenten met functiebeperking blijkt onbekend

Datum: 25-okt-2018

Studenten weten niet dat universiteiten en hogescholen speciale financiële voorzieningen hebben voor wie buiten zijn eigen schuld studievertraging oploopt. Die fondsen zijn er ook voor studenten met een functiebeperking - voor wie bijvoorbeeld slechtziend is, psychische problemen heeft, of door motorische beperkingen meer dan gemiddelde studievertraging oploopt. De Inspectie van het Onderwijs, die dit onderzocht heeft, roept de universiteiten en hogescholen op om betere voorlichting te geven.


Naar home

Minimaregelingen: Voorziening leermiddelen 16- en 17-jarigen

Per 1 augustus kunnen 16- en 17-bol-studenten uit minimagezinnen gebruik maken van de tijdelijke voorziening leermiddelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld spullen kopen die nodig zijn om een opleiding te volgen en die eigendom van de student zijn. Zoals een laptop, boeken of werkkleding. De regeling zorgt ervoor dat schoolkosten geen belemmering zijn om aan een opleiding te beginnen. Zodra de studenten 18 worden, ontvangen zij studiefinanciering.

Bron: Rijksoverheid


Naar home

UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

Datum: 19-04-2018

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

Ten opzichte van 2016 legde UWV in 2017 22,6% meer inhoudelijke loonsancties op aan werkgevers. In totaal ging het om 2.247 sancties, zo meldt de instantie in haar jaarverslag over 2017. Ook in 2016 was het aantal loonsancties al toegenomen. De loonsanctie houdt in dat een werkgever het loon van een werknemer nog maximaal een jaar extra moet doorbetalen na de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid en dat ontslag in die periode nog niet mogelijk is.


Naar home

Paul Berden ontvangt koninklijke onderscheiding

Datum: 26-april-2018

Onze coördinator en spreekuurhouder, Paul Berden, ontving uit handen van burgemeester Scholten een lintje. Bedankt Paul voor je overweldigende betrokkenheid en inzet. 

VELDEN
Paul Berden (54) is vanaf 1992 koster en acoliet bij de parochie H. Andreas in Velden. Sinds 2001 is hij vrijwilliger bij het Platform Sociale Zekerheid in Venlo. Vanaf 2003 is Berden coördinator bij het plaatselijke Lourdescomité en betrokken bij de jaarlijkse collecte. Sinds een aantal jaar is hij ook vrijwilliger bij De Pijler in Limburg. Dit is een netwerk voor ondersteuning, armoedebestrijding en sociale activering. Ook is Berden vrijwilliger bij het Huis van de Wijk in Velden en Venlo-Noord. (Bron de Limburger)


Naar home

Transitievergoeding berekenen (Wet Werk en Zekerheid)

Datum: 22-feb-2017

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.


Naar home

Toeslag mogelijk voor alleenstaande WAJONGER (niet duurzaam / 70%)

Datum: 22-feb-2018

Sommige Wajongers hebben vanaf 1 januari 2018 recht op een toeslag van UWV. Als je deze aanvraagt krijg je de toeslag met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Heb je een Wajong-uitkering en komen je inkomsten door de verlaging per 1 januari 2018 onder het sociaal minimum? En ben je alleenstaand? Dan heb je misschien recht op een toeslag van UWV. Als je de toeslag aanvraagt, krijg je deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.


Naar home

Vanaf 2019: Meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

Datum: 22-11-2017

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

De Tweede Kamer heeft op 21 november in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Naar home

Berekening Transitievergoeding

Met de invoering van de WWZ heeft iedereen die 2 jaar of langer in dienst is bij zijn werkgever recht op een transitievergoeding. De kantonrechtersformule en de kennelijk onredelijk ontslagprocedure verdwijnen per 1 juli 2015.

De transitievergoeding bedraagt de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris per half dienstjaar en daarna 1/4 maandsalaris per half dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal EUR 76.000 bruto of één jaarsalaris indien dat hoger is dan EUR 76.000 bruto.

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar en ouder zijn, geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling. Indien deze oudere werknemer 10 jaar of langer in dienst is, krijgt hij voor de dienstjaren na zijn 50e verjaardag een maandsalaris per dienstjaar.

Uitzonderingen:

Tot 1 januari 2020 mogen werkgevers met 25 of minder werknemers bij een bedrijfseconomisch ontslag de dienstjaren voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten.

Hogere vergoeding

Naast de transitievergoeding kunnen vakbonden in bijvoorbeeld een sociaal plan nog steeds een hogere aanvullende vergoeding afspreken. Ook kan je in onderling overleg samen met je baas een hogere aanvullende vergoeding afspreken.

Bron: FNV