Sluiten
Home Welkom
Actueel Archief
Spreekuren Spreekuur groepen Spreekuren in de buurt Voorlichting Spreekuurhouders
Agenda Links Contact Steun ons Disclaimer

Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg

Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg

logo wao-venlo logo wao-venlo logo wao-venlo

Naar home

Links

Facebookpagina: Platform Sociale Zekerheid Weert
Op de facebooksite van spreekuurpunt Weert vindt u actuele ontwikkelingen op het gebied van Sociale Zekerheid alsmede nieuws over de spreekuren.

Facebookpagina: Platform Sociale Zekerheid Venlo & Stichting WAO-WIA belangengroep Reuver
Op de facebooksite van de spreekuurpunten Venlo & Reuver vindt u actuele ontwikkelingen op het gebied van Sociale Zekerheid alsmede nieuws over de spreekuren en voorlichtingen.

De Weldergroep (vroeger BPV)
Op deze site vindt u de Helpdesk, een landelijk informatie- en adviespunt voor iedereen met vragen over werk, verkeringen of sociale zekerheid in relatie tot gezondheid. Naast veel actuele informatie en een mogelijkheid tot een abonnement op een nieuwsbrief, zijn er tal van brochures te bestellen die voor veel uitkeringsgerechtigden nuttig kunnen zijn.

Ieder(in) 
Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Tal van tips, nieuws en informatie over sociale zekerheid in relatie tot ziekte/handicap vindt u op de site van Ieder(in). Tip: Op de site zijn handige brochures te bestellen waarvan er een over het opvoeren van buitengewone uitgaven ivm handicap, arbeidsongeschiktheid en/of ziekte bij aangifte inkomstenbelasting gaat. Deze brochure is zeker de moeite waard om aan te schaffen.

Clientenraad UWV
De cliëntenraad van UWV helpt de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening van UWV te verbeteren. De leden signaleren knelpunten en geven UWV adviezen en verbetervoorstellen, steeds vanuit cliëntenperspectief.

Stichting AB
De specifieke wetteksten van bijvoorbeeld WAO, WIA, etc. en van andere wetten die te maken hebben met sociale zekerheid zijn op deze pagina te vinden.

Bereken uw Recht!
Veel mensen laten voorzieningen en regelingen die voor mensen met een relatief laag inkomen bedoelt zijn liggen. Deze site laat uw zien waar u recht op heeft, een aanrader dus!

Belasting)aangifte loont!
Informatie over belastingteruggave voor mensen die te maken hebben met beperkingen, een chronische ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of handicap.

Clubs: WAO en andere uitkeringen
Online advies en lotgenotencontact.

Blik op Werk
Uitgebreide informatie over kwaliteit in de re-integratiesector. Naast deze informatie vindt u ook het meest complete overzicht aan re-integratiebedrijven en arbodiensten van Nederland terug in de Blik op Werk Keuzegids.

Steungroep
Deze stichting zet zich in voor mensen met 'moeilijk objectiveerbare aandoeningen', zoals whiplash, fybromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, etc. Tip: Op deze site zijn diverse brochures te bestellen, o.a. over beoordeling arbeidsongeschiktheid moeilijk objectiveerbare ziektes!

UWV
De site van het UWV.

Ministerie van Sociale Zaken
Op deze site vindt u uitgebreide en actuele informatie over sociale zaken: regels, wetten, uitkeringen, etc...

Kennisring
Hét informatie voor consumenten. Met thema's over 'Recht en Regel', 'Gezondheidshulp', 'Sociale Zekerheid' en een 'Adreswijzer'.

de Pijler
O.a. overkoepelende organisatie van belangenverenigingen voor arbeidsgehandicapten in Limburg. Ook actief mbt armoedebestrijding.

Stichting Werken met Eric en Cindy (regio Venlo)
Deze stichting heeft tot doel, jonge mensen met een lichamelijke beperking te ondersteunen bij het vinden van een passende stageplaats of volwaardig werk. Daarbij hoort ook het oplossen van obstakels die zich hierbij voordoen, zoals toegankelijkheid, vervoer, subsidie, etc. De stichting is werkzaam in de regio Venlo.

Regelhulp (aanrader!!!)
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp, financiële regelingen. Gebruik Regelhulp om oplossingen te vinden die passen bij uw situatie. Deze site is, naar onze mening, zeker het bezoeken waard!

Cliëntenraad Werk, Inkomen en Zorg Venlo
De cliëntenraad Werk, Inkomen en Zorg Venlo heeft tot taak de belangen van de cliënten van WIZ (vroeger de sociale dienst) te behartigen. Op hun site is veel informatie te vinden over bijstandsregelingen, minimaregelingen, over rechten en plichten, etc. U kunt contact met ze opnemen via het volgende email adres: clientenraadvenlo@gmail.com

Informatie en Advies - gemeente Venlo 
Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt bij u in de buurt. Als dit nodig is, sturen zij u door naar het sociaal wijkteam.

Belastingdienst - Toeslagen
Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen. Kijk of u toeslag kunt krijgen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Synthese Venlo
In de gemeente Venlo zijn werkers van Synthese actief in verschillende samengestelde teams op het gebied van zorg & welzijn. De ondersteuning die vanuit deze teams wordt geboden omvat zowel de kortdurende en langdurende individuele ondersteuning of ondersteuning aan groepen (zoals initiatiefgroepen). De ondersteuning is gericht op het bevorderen van de eigen kracht, het behoud van of het compenseren van zelfredzaamheid van de burger en vitale gemeenschappen.

Vrijwilligersbank Venlo
Deze vacaturebank is voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. 

FNV
De FNV komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Ruim 1 miljoen mensen zijn lid, van scholier tot en met gepensioneerde.

MEE Venlo
U kunt met al uw vragen of zorgen over leven met een beperking terecht bij MEE. In de gemeenteVenlo komt u medewerkers van MEE tegen in de Sociale wijkteams. Maar u kunt ook rechtstreeks bijMEE terecht. Gratis en zonder verwijzing. Bel 077 396 15 15 of stuur een email aan info@mee-nml.nl.

Andere nuttige links vindt u op deze sites:

http://wia.startpagina.nl
http://reintegratie.pagina.nl
http://uitkeringen.pagina.nl
http://gehandicapten.pagina.nl

http://arbeidsongeschiktheid.jouwpagina.nl
http://reintegratie.uwpagina.nl