Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg

Stichting Platform Sociale Zekerheid
Noord- en Midden-Limburg


Nieuws - Archief

Naar home

Wajong en je maatmanloon, hoe wordt eea berekend?

Datum: 28-05-2018

Onderstaande tekst komt van het forum van UWV Perspectief:

Beste forumleden,

Er stonden nog vragen open over de berekening van het maatmanloon. Omdat dit een belangrijk onderwerp is hebben we ervoor gekozen het antwoord in een nieuw topic te zetten.

Onderstaand antwoord geeft aan wat de algemene richtlijnen zijn met betrekking tot het vaststellen van het maatmanloon.

In principe wordt het maatmanloon eenmalig vastgesteld op het moment dat je Wajong-uitkering wordt toegekend.


Naar home

Vanaf 1 januari: zelf Advies indicatie beschut werk aanvragen

Datum: 16-jan-2017

Vanaf 1 januari 2017 verandert de regelgeving voor beschut werk. Dan kan niet alleen de gemeente, maar ook iemand met een arbeidsbeperking een Advies indicatie beschut werk bij UWV aanvragen.


Naar home

In loondienst: Ziekte en Vakantie (veelgestelde vragen)

Als je in loondienst bent kunnen er vragen zijn over vakantie en ziek zijn. Dit zijn de meeste gestelde vragen met de antwoorden van FNV experts:


Naar home

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen overheid

De overheid, een betrouwbare partner

Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of waterschap, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De overheid komt aan die wens tegemoet door zichzelf heldere regels op te leggen en zich daar strikt aan te houden. Door uw betrouwbare partner te zijn.


Naar home

Solliciteren en gezondheid: Beter zwijgen of verstandig spreken?

Om sollicitanten met een chronische ziekte of handicap te ondersteunen bij het maken van eigen afwegingen, heeft Welder een sollicitatiegids ontwikkeld. De gids spoort mensen aan het heft in eigen hand te nemen, de juiste antwoorden te formuleren en een eigen actieplan te maken.


Naar home

Regelhulp.nl, bij het regelen van zorg, hulp of financiele steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen

Van de Nederlandse gemeenten is inmiddels 80% aangesloten op Regelhulp.nl, de site om snel de juiste hulp en zorg te vinden.
De deelnemende gemeenten maken het ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte gemakkelijker om passende oplossingen te vinden op het gebied van zorg of welzijn. Ruim 13 miljoen inwoners vinden informatie van hun gemeente op Regelhulp.nl, de digitale wegwijzer van de overheid. Een kleine honderdduizend unieke bezoekers hebben in de afgelopen drie maanden de website geraadpleegd.


Naar home

Opbouw vakantie bij ziekte

Vanaf 1 januari 2012 is ook de vakantiewetgeving veranderd. Tot deze datum was de opbouw van vakantiedagen bij langdurig zieke werknemers beperkt tot het laatste half jaar. Dit geldt nu niet meer: zij bouwen nu evenveel vakantie op als tijdens hun werk. Ook de beperkte verlofopbouw voor werknemers die door ziekte gedeeltelijk niet werken is opgehe
Meer info: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/bouw-ik-vakantiedagen-op-bij-zwangerschap-en-ziekte.


Naar home

Gratis vakantie voor minima via Vakantiebank (www.devakantiebank.nl)

De stichting Vakantiebank uit Roden (Drenthe) geeft vierhonderd gratis vakanties weg aan mensen die voor lange tijd zijn aangewezen op een minimuminkomen. Dat heeft de stichting, een initiatief van kampeerhal De Vrijbuiter uit Roden, vrijdag bekendgemaakt. Het initiatief is bedoeld voor minima uit heel Nederland.


Naar home

De verzekeringsarts weigert mijn behandelend arts te raadplegen

Dat is een veel gehoorde klacht van cliënten die voor een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling werden opgeroepen. Het is een van de redenen om ontevreden te zijn over de houding van de verzekeringsarts en over de beoordeling zelf. Maar hoe zit dat precies.


Naar home

MEERKOSTEN.nl - Belastinghulp chronisch zieken en gehandicapten

De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad) geeft elk jaar informatie uit over de belastingaangifte gericht op mensen met een handicap en/of chronische ziekte. Door de website www.meerkosten.nl, en de brochure Belastingvoordeel en Tegemoetkoming meerkosten voor mensen met een handicap of chronische ziek.
Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor de belastingaftrek van specifieke zorgkosten.


Naar home

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangenomen

Datum: 2-apr-2015

De Eerste Kamer het Wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA) aangenomen. Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Het voorstel werd met ruime meerderheid gesteund; alleen PVV, PvdD en OSF stemden tegen. Alle fracties op het CDA na, steunden eveneens de Motie-Elzinga c.s. over de evaluatie van de wet twee jaar na de inwerkingtreding van quotumheffing.