menuMenu


Locatiewijziging Spreekuur Reuver:

Vanaf woensdag 5 april hebben we ons wekelijkse spreekuur iedere woensdag tussen 10.00 en 12.00u in Brasserie Bösdael (de Zorggroep), Meester Bosmanshof 107, 5953 DN, Reuver. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Karel Wetzels 06-29530550.

 Welkom 

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere (zieke) uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en problemen kosteloos bij ons terecht.

Het Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o. geeft u onder andere informatie en advies over:

 • uw rechten en plichten tijdens de ziektewetperiode,
 • de taken van werkgever, werknemer en Arbo-dienst (wet Verbetering Poortwachter),
 • de claimbeoordeling WIA door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV (hoe verloopt een keuring?),
 • reïntegratiemogelijkheden naar betaald werk en hoe verder als dit niet gaat,
 • de vernieuwde en tevens oude regeling WAJONG,
 • herbeoordelingen door het UWV in het kader van de WIA, WAO, WAJONG, WAZ,
 • andere wetten zoals de WW, IOW, IOAW, WWB (bijstand) en toeslagenwet,
 • het UWV (ook als u bijvoorbeeld een klacht heeft),
 • voorzieningen en regelingen voor minima (bijvoorbeeld langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, etc…)    ,
 • als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV. Wij helpen bij bezwaar– en beroepsprocedures,
 • desgevraagd gaat iemand van ons mee naar een instantie als het UWV, het UWV- werkbedrijf, gemeente of werkgever.

Wij geven u graag informatie en advies over deze zaken en bovendien bieden wij u een luisterend oor.

TIP: 
Bezoek zeker ook onze NIEUWSPAGINA waar u alles leest over de meest ACTUELE ONTWIKKELINGEN in de SOCIALE ZEKERHEID!