menuMenu
Bezoek onze voorlichting over de veranderingen in de WAJONG.

Welkom 

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere (zieke) uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en problemen kosteloos bij ons terecht.

Het Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o. geeft u onder andere informatie en advies over:

 • uw rechten en plichten tijdens de ziektewetperiode,
 • de taken van werkgever, werknemer en Arbo-dienst (wet Verbetering Poortwachter),
 • de claimbeoordeling WIA door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV (hoe verloopt een keuring?),
 • reïntegratiemogelijkheden naar betaald werk en hoe verder als dit niet gaat,
 • de vernieuwde en tevens oude regeling WAJONG,
 • herbeoordelingen door het UWV in het kader van de WIA, WAO, WAJONG, WAZ,
 • andere wetten zoals de WW, IOW, IOAW, WWB (bijstand) en toeslagenwet,
 • het UWV (ook als u bijvoorbeeld een klacht heeft),
 • voorzieningen en regelingen voor minima (bijvoorbeeld langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, etc…)    ,
 • als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV. Wij helpen bij bezwaar– en beroepsprocedures,
 • desgevraagd gaat iemand van ons mee naar een instantie als het UWV, het UWV- werkbedrijf, gemeente of werkgever.

Wij geven u graag informatie en advies over deze zaken en bovendien bieden wij u een luisterend oor.

TIP: 
Bezoek zeker ook onze NIEUWSPAGINA waar u alles leest over de meest ACTUELE ONTWIKKELINGEN in de SOCIALE ZEKERHEID!